EN

Cijene plina za zajamčenu opskrbu

Cijene plina za krajnje kupce koji imaju pravo na javnu uslugu i koriste instrument zajamčene opskrbe utvrđuju se sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tafirnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, 108/2020/2238/23). Hrvatska energetska regulatorna agencija je 9. svibnja 2023. godine na 11. sjednici Upravnog vijeća donijelOdluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. (NN, 51/23). Cjenik za predmetno razdoblje možete pogledati OVDJE1. travnja 2024. godine na snagu je stupila nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, 30/24) te je donešena Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. godine (NN, 33/24). Cjenik za predmetno razdoblje možete pogledati OVDJE.

Cijene plina za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. utvrđuju se prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, 108/2020/2238/23) i Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. (NN, 146/23). Cjenike možete pogledati OVDJE. Cijene plina za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. utvrđuju se prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, 30/24) i Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. godine (NN, 33/24. Cjenike možete pogledati OVDJE. Kupci koji svoja prava ostvaruju temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, 31/2374/23107/23122/23 i 32/24) Vlade Republike Hrvatske, cjenike razvrstane po distributivnim područjima mogu pogledati u nastavku kako slijede:

Za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. godine: Za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. godine: