EN

Cijene plina za zajamčenu opskrbu

 

  1. Cijene plina za krajnje kupce koji imaju pravo na javnu uslugu i koriste instrument zajamčene opskrbe utvrđuju se sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tafirnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, 108/2020/22). Cjenik možete pogledati OVDJE.
  2. Cijene plina za krajnje kupce koji nisu kućanstvo utvrđuju se prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, 108/2020/22) i Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. (NN, 146/22). Cjenike možete pogledati OVDJEKupci koji svoja prava ostvaruju temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, 104/22) i Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržište energije (NN, 106/22) Vlade Republike Hrvatske, cjenike razvrstane po distributivnim područjima mogu pogledati u nastavku kako slijede: