EN
Distribucija plina

Distribucija plina

Zakonom o energiji je propisano da se djelatnost distribucije plina treba obavljati prema načelima pružanja javne usluge. Zadaća joj je:
 • da na mjerno regulacijskim stanicama (MRS-ama) preuzme plin od transportera,
 • obradi ga za komercijalnu uporabu (reducira tlak i odorizira plin) i
 • pomoću sustava distribucijske mreže (međumjesnih i mjesnih plinovoda, distribucijskih regulacijskih stanica – DRS-a i obračunskih mjernih mjesta - OMM) isporuči krajnjim kupcima. 

Za izvršenje zadaća distribucije plina poduzimaju se sljedeće poslovne aktivnosti:
 
1. slobodan i nepristran pristup distribucijskoj mreži, koji obuhvaća:
 • utvrđivanje energetskih uvjeta i izdavanje energetskih suglasnosti,
 • ugovaranje i realizacija priključaka na mrežu,
 • ugovaranje javne usluge distribucije plina s opskrbljivačima plinom; 
 
2. pogon i održavanje mreže radi pouzdane i kontinuirane isporuke plina, koji obuhvaćaju:
 • vođenje pogona mreže (tradicionalno i daljinsko vođenje – dispečerski centar),
 • nabava plina za pokriće mrežnih gubitaka plina,
 • redoviti pregledi i kontrola propusnosti te održavanje svih sastavnica mreže (plinovodi, katodna zaštita, DRS-e i OMM),
 • stalna dežurstva radi hitnih otklanjanja kvarova na mreži i instalacijama korisnika mreže,
 • odoriziranje plina prepoznatljivim neugodnim mirisom,
 • očitavanje količina isporučenoga plina (ručno, daljinsko – sustav SCADA),
 • prekidi i/ili smanjenja/nastavak isporuke plina zbog radova na mreži ili zbog krivnje kupca, u slučaju kriznoga stanja, na zahtjev opskrbljivača plinom i na zahtjev kupca,
 • zamjene i umjeravanja plinomjera,
 • zaštita okoliša;
 
3. unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj, a sastoji se od sljedećih glavnih radnji: tehnička potpora, vođenje tehničke dokumentacije i katastra vodova, dijagrami i analize opterećenja, mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava,   
     
 
4. razvoj distribucijske mreže, koji obuhvaća:
 • planiranje razvoja distribucijske mreže,
 • predlaganje investicijskih planova,
 • realizacija donesenih investicijskih planova – poslovi inženjeringa,
 • tehnička kontrola izgradnje distribucijske mreže.