EN
Kako postupiti prilikom prekida isporuke prirodnog plina?

Kako postupiti prilikom prekida isporuke prirodnog plina?

Do prekida isporuke plina može doći uslijed kvara na plinskom distribucijskom sustavu, planiranih radova ili se radi o neispravnosti plinskog trošila.

U slučaju prekida isporuke plina, preporuka je da provjerite je li do prekida isporuke plina došlo i u susjedstvu ili se radi o prekidu isključivo u vašem objektu. Ukoliko je do prekida isporuke plina došlo na široj lokaciji, radi se o kvaru na plinskom distribucijskom sustavu ili planiranim radovima od strane operatora distribucijskog sustava. Sve informacije o prekidima isporuke plina uslijed kvarova ili planiranih radova na sustavu možete pronaći ovdje ili pozivom na besplatni info telefon 0800 8813.
Nakon ponovne uspostave isporuke plina nužno je aktivirati regulator tlaka plina u vašem plinskom ormariću ukoliko isti ne posjeduje mogućnost automatske aktivacije. Također, eventualno ćete morati ponovno pokrenuti plinska trošila, ovisno o tome koja plinska trošila posjedujete.
Nerijetko se dogodi da kupci sumnjaju u prekid isporuke plina iako se radi o kvaru na trošilu ili je trošilo nužno ponovno pokrenuti. Ukoliko jedno trošilo nije u funkciji, a drugo se nalazi u normalnom pogonu, isporuka plina je nesmetana i vjerojatno se radi o kvaru na trošilu. Operator distribucijskog sustava nije nadležan za kvarove na plinskim trošilima, već je potrebno kontaktirati za to ovlaštenog servisera.