EN
Hitne intervencije

Hitne intervencije


Kvar, smetnju ili havariju na plinskoj mreži možete prijaviti na besplatan kontakt broj Dispečerskog centra HEP-Plina d.o.o. dostupan 24 sata dan 7 dana u tjednu:
 

0800 88 13

(opcija biranja 1)

 
Dežurni dispečer će sukladno dojavi uputiti sugovornika u daljnju proceduru, odnosno organizirati hitnu intervenciju s ciljem otklanjanja opasnosti i poteškoća u najkraćem mogućem roku.
Dojave o kvarovima, smetanjama ili havarijama na plinskoj mreži najčešće se odnose na pojavu istjecanja plina iz plinske instalacije, oštećenja plinovoda ili plinskih priključaka, problem u opskrbi plinom, požara i dr.

Postupak u slučaju istjecanja prirodnog plina

U zatvorenom prostoru
  • Ostanite mirni i pribrani.
  • Ne palite svijetlo ili otvoreni plamen. Ne koristite električne aparate i telefone, utičnice, lift ili električno zvono.
  • Otvorite vrata i prozore kako bi prozračili prostoriju.
  • Zatvorite glavni zapor (slavinu) ispred plinomjera ili na priključku.
  • Obavijestite ostale ukućane i susjede (kucajte, ne zvonite, ne telefonirajte). Napustite ugrožene prostore.
  • Izvan objekta kontaktirajte Dispečerski centar HEP-Plina d.o.o.
 
Na otvorenom
  • Upozorite prolaznike.
  • Obavijestite stanare okolnih građevina da zatvore prozore i vrata.
  • Kontaktirajte Dispečerski centar HEP-Plina d.o.o.
  • Spriječite uporabu otvorenog plamena i eventualno prolazak motornih vozila.

Napomena: Djelatnici HEP-Plina d.o.o. nisu ovlašteni za servis plinskih trošila, te im nije dopušteno rukovanje istima. Za zahvate na plinskim trošilima nužno je kontaktirati ovlaštenog servisera. Ovlaštenje za servis plinskih trošila daje prodajni zastupnik ili proizvođač. Također, djelatnici HEP-Plina d.o.o. ne izvode zahvate na mjerenom dijelu plinske instalacije, odnosno na dijelu instalacije pod odgovornošću korisnika, već je za to ovlastio pojedine izvođače. U slučaju pojave istjecanja plina i drugih smetnji na mjerenom dijelu plinske instalacije i priključenim trošilima, djelatnici HEP-Plina d.o.o. će po pozivu, a u svrhu sigurnosti korisnika, privremeno obustaviti isporuku plina na predmetnoj lokaciji, te uputiti korisnika na ovlaštenog servisera plinskih trošila ili izvođača plinskih instalacija s ciljem sanacije uočenih kvarova. HEP-Plin d.o.o. nakon sanacije ispituje nepropusnost i ispravnost plinske instalacije, te nakon što utvrdi ispravnost iste i dobije uvid u potvrde o ispravnosti plinskih trošila ponovno uspostavlja isporuku plina.

Popis ovlaštenih servisera plinskih trošila i izvođača plinskih instalacija možete pronaći ovdje.