EN

Kako pravilno očitati brojilo (plinomjera)?

Na distribucijskom području HEP-Plina d.o.o. koristi se nekoliko vrsta plinomjera, no svi se oni mogu svrstati u dvije osnovne skupine:

Mehanički plinomjeri
Kako bi pravilno očitali stanje mehaničkog plinomjera potrebno je s lijeva na desno očitati samo znamenke koje se nalaze u crnim poljima, odnosno prvih 5 znamenaka koje predstavljaju stanje plinomjera izraženo metrima kubnim (m3).


Elektronički plinomjeri
Kod elektroničkih plinomjera nužno je prvo aktivirati zaslon. Najčešća izvedba elektroničkih plinomjera prisutnih na distribucijskoj mreži HEP-Plina d.o.o. prikazana je na sljedećoj slici:

Zaslon se aktivira pritiskom na posljednju tipku u nizu gledajući s lijeva na desno (tipka zelene boje). Nakon što se pojavi prikaz stanja na zaslonu, potrebno je očitati prvih 5 znamenki (do 'decimalne' točke).