EN
O plinu

O plinu

Plin je tvar u takvu agregatnom stanju u kojemu se odlikuje razmjerno malom gustoćom, velikom fluidnošću, nedostatkom svake krutosti, znatnom stlačivošću i težnjom da ispuni cijelu posudu u kojoj se nalazi. Stanje plina je funkcija njegova kritičnog tlaka, kritičnog molarnog volumena i kritične termodinamičke temperature. Kada se promijene kritične vrijednosti, plin poprima drugo stanje odnosno druga svojstva.
 
Plin koji se nalazi na temperaturi nižoj od kritične, povećanjem tlaka može se prevesti u kapljevito stanje.

 

Prirodni plin

Prirodni ili zemni plin (engl. natural gas) je smjesa ugljikovodika (ponajviše metana – 85 do 95% te u manjoj mjeri etana, propana, dušika, ugljičnog dioksida i drugih viših ugljikovodika). Nastaje u zemljinoj utrobi raspadanjem živih organizama pa spada u fosilna goriva. Uz ugljikovodike u znatno manjim količinama prisutne su i druge primjese, kao sumpor i voda.
 
Bitna su mu svojstva zapaljivost i eksplozivnost, ali samo u smjesi sa zrakom i u dodiru s plamenom. Temperatura zapaljenja je 640 °C. Gori plavičastim plamenom, a ako pri izgaranju nema dovoljno kisika plamen poprima žućkastu do crvenkaste boje. Pri sagorijevanju oslobađa veliku količinu energije. Ovisno o udjelu metana i drugih ugljikovodika, 1 m3 prirodnog plina sagorijevanjem daje od oko 9 do oko 12 kWh energije plina.
 
Prirodni je plin bez boje, okusa, mirisa i otrovnih sastojaka pa je u takvome stanju neprimjetan. Zato mu se za komercijalnu uporabu postupkom odorizacije dodaje posebni upozoravajući neugodni miris (deodorant) kako bi se osjetom mirisa prepoznala njegova prisutnost.

 

Ukapljeni prirodni plin

Ukapljeni prirodni plin (engl. Liquified Natural Gas – LNG) je pročišćeni prirodni plin (metan) koji je u posebnim terminalima postupkom hlađenja na temperaturu nižu od vrelišta metana (–161,15 °C) preveden u tekuće (kapljevito) stanje i sažima na šestoti dio volumena prirodnog plina u plinovitom stanju. Ukapljivanje se provodi radi lakšeg prijevoza na udaljena prekomorska odredišta.
 
Radi komercijalne uporabe ukapljeni prirodni plin na posebnim odredištima u LNG-terminalima vraća se u plinovito stanje i dalje transportira i distribuira plinovodnim sustavima do krajnjih potrošača.