EN
Obrasci i dokumenti

Obrasci i dokumenti

OPSKRBA PLINOM

 

Općenito

 • Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza (PDF)
 • Ugovorni uvjeti opskrbe plinom (PDF)
 • Ugovorni uvjeti za javnu uslugu opskrbe plinom (PDF)
 • Ugovorni uvjeti o zajamčenoj opskrbi (PDF)
 • Zahtjev za prekid postupka promjene opskrbljivača (DOCx)
 • Zahtjev za promjenu matičnih podataka (PDF)
 • Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi plinom (PDF)
  
Kupci kategorije kućanstvo
 • Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge (PDF)
 • Obrazac za promjenu opskrbljivača (PDF)
 

DISTRIBUCIJA PLINA

 

Dokumentacija u postupku priključenja na plinski distribucijski sustav

 • Zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja / energetske suglasnosti (PDF)
 • Zahtjev za priključenje na plinski distribucijski sustav (PDF)
 • Ugovor o priključenju na distribucijski sustav (PDF)
   

Ugovorni odnos operator distribucijskog sustava - opskrbljivač

 • Ugovor o distribuciji plina (PDF)
 

Ispitni izvještaji operatora distribucijskog sustava

 • Ispitni izvještaj - prijava plinske instalacije (PDF)
 • Ispitni izvještaj - proširenje plinske instalacije / rekonstrukcija plinskog priključka (PDF)
 • Ispitni izvještaj - naknadna prijava plinskih trošila (PDF)
 • Zapisnik o tlačnoj probi plinskog priključka (PDF)
 

Nestandardne usluge

 • Zahtjev za korištenje nestandardnih usluga operatora plinskog distribucijskog sustava (PDF)


Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija

 • Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele, produljenja i oduzimanja ovlasti za izvođenje plinskih instalacija (PDF)
 • Zahtjev za dodjelu ovlasti za izvođenje plinskih instalacija (DOCx)


Ovlaštenje za ispitivanje plinskih instalacija
 

 • Izjava podnositelja zahtjeva (DOCx)
 • Lista za pregled dostavljene dokumentacije za dodjelu ovlaštenja ispitivača plinske instalacije (DOCx)
 • Ovlaštenja - ogledni primjerak (DOCx)
 • Popis mjernih uređaja i opreme (DOCx)
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (PDF)
 • Primjer sadržaja i oblika ispitnog izvještaja (DOCx)
 • Rješenje od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na "Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija" (PDF)
 • Uvjerenje o položenom ispitu znanja - ogledni primjerak (DOCx)
 • Zahtjev za dobivanje ovlaštenja (DOCx)
 • Zahtjev za polaganje ispita znanja (DOCx)