EN
Obrasci i dokumenti

Obrasci i dokumenti

OPSKRBLJIVAČ

Kupci kategorije kućanstvo
 • Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge (PDF)
Kupci kategorije poduzetništvo

Općenito
 • Izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza (PDF)
 • Obrazac za promjenu opskrbljivača krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav (PDF)
 • Ugovorni uvjeti opskrbe plinom (PDF)
 • Zahtjev za prekid postupka promjene opskrbljivača (PDF)
 • Zahtjev za promjenu matičnih podataka (PDF)
 • Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi plinom (PDF)
 


OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Dokumentacija u postupku priključenja na plinski distribucijski sustav
 • Zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja / energetske susglasnosti (PDF)
 • Uvjeti priključenja (PDF)
 • Energetska suglasnost (PDF)
 • Zahtjev za priključenje na plinski distribucijski sustav (PDF)
 • Ugovor o priključenju na distribucijski sustav (PDF)

Ugovorni odnos operator distribucijskog sustava - opskrbljivač
 • Ugovor o distribuciji plina (PDF)

Ispitni izvještaji operatora distribucijskog sustava
 • Ispitni izvještaj - prijava plinske instalacije (PDF)
 • Ispitni izvještaj - proširenje plinske instalacije / rekonstrukcija plinskog priključka (PDF)
 • Ispitni izvještaj - naknadna prijava plinskih trošila (PDF)

Nestandardne usluge
 • Zahtjev za korištenje nestandardnih usluga operatora plinskog distribucijskog sustava (PDF)

Ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija
 • Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele, produljenja i oduzimanja ovlasti za izvođenje plinskih instalacija (PDF)
 • Zahtjev za dodjelu ovlasti za izvođenje plinskih instalacija (DOCx)

Ovlaštenje za ispitivanje plinskih instalacija
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (PDF)
 • Izjava ovlaštenih ispitivača plinskih instalacija (DOCx)
 • Lista za pregled dostavljene dokumentacije za provjeru stručno-tehničke osposobljenosti ispitivača plinske instalacije (DOCx)
 • Predložak ugovora o ovlaštenju za ispitivanje plinskih instalacija (PDF)
 • Primjer sadržaja i oblika ispitnog izvještaja (DOCx)