EN
Tko izvodi plinski priključak i plinsku instalaciju?

Tko izvodi plinski priključak i plinsku instalaciju?

Plinski priključak
Građenje priključka izvode ovlašteni izvođači plinskih priključaka ili operator distribucijskog sustava, ovisno o odluci investitora priključka ili njegova ovlaštenika. Iznimka su višestruka priključenja pri čemu sve priključke izvodi operator distribucijskog sustava ili ovlašteni izvođač odabran od strane operatora distribucijskog sustava.

Plinska instalacija
Plinsku instalaciju (kućnu/unutarnju) izvode ovlašteni izvođači plinskih instalacija. Izvođenje plinskih instalacija nije u domeni operatora distribucijskog sustava.

Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20), HEP-Plin d.o.o. kao operator plinskog distribucijskog sustava dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava tehničke, stručne i financijske uvjete ovlastiti za izvođenje plinskih priključaka i instalacija.