EN
Raspolaganje plinskim priključkom

Raspolaganje plinskim priključkom

Investitor priključka ili njegov ovlaštenik dužan je priključak nakon građenja, a prije punjenja plinom, ustupiti na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava bez naknade što je regulirano Ugovorom o priključenju građevine na plinski distribucijski sustav (PDF). Gospodarsko upravljanje podrazumijeva obveze operatora distribucijskog sustava da održava priključak, kontrolira nepropusnost, te financira zamjenu priključka uslijed njegove dotrajalosti, a troškovi održavanja, kontrole nepropusnosti i zamjene priključka uključeni su u iznos tarifnih stavki za korištenje distribucijskog sustava.
 
Detalji o ustupanju priključka na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava nalaze se u sklopu Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20).