EN
Uprava i direktori

Uprava i direktori

UpravaDamir Pećušak
direktor
 
 

Direktori sektora


Davor Guttert
direktor Sektora za opskrbu


Zoran Pul
direktor Sektora za distribuciju


Samir Kovačević
direktor Sektora za ekonomske poslove