EN
Opskrba plinom

Opskrba plinom

U širem značenju opskrba kupaca plinom dio je komercijalno – prodajne funkcije.

Obuhvaća sljedeće glavne poslovne aktivnosti:
 • analiziranje i planiranje potreba kupaca za plinom,
 • rezerviranje kapaciteta transportnog sustava (nominacije količina plina i vršnih opterećenja),
 • nabavu plina (dobavu za potrebe kućanstava i kupnju za potrebe poduzetništva),
 • ugovaranje javne usluge distribucije plina s distributerima plina,
 • ugovaranje opskrbe kupaca plinom,
 • obračun (fakturiranje) i naplata prodanoga plina te vođenje saldakonta kupaca,
 • tarifiranje prodajne cijene plina,
 • komunikacija i odnosi s kupcima,
 • izvještavanje o nabavama i prodajama plina.

Funkcija opskrbe zakonski je razdvojena na dvije podfunkcije:
 1. opskrbu plinom iz kategorije kućanstvo koja se obavlja prema načelima pružanja javne usluge (regulirani uvjeti opskrbe i regulirana cijena, razvidnost i nepristranost pri poslovanju te javni nadzor), te tržišne usluge (sloboda kupaca da izaberu opskrbljivača i međusobno ugovaranje uvjeta i cijene opskrbe),
 2. opskrbu plinom iz kategorije poduzetništvo, koja se obavlja prema tržišnim načelima (sloboda kupaca da izaberu opskrbljivača i međusobno ugovaranje uvjeta i cijene opskrbe). 


Svim je kupcima omogućen uvid u njihove kupoprodajne odnose s HEP Plinom na internetskoj stranici Moj račun“.