EN
Propisi

Propisi

Osim općih propisa koji se odnose na sva trgovačka društva (Zakon o trgovačkim društvima – NN 111/93, NN 34/99, NN 121/99, NN 118/03, NN 107/07, NN 146/08, NN 137/09, NN 152/11, NN 111/12, NN 68/13, NN 110/15 i NN 40/19, te Zakon o obveznim odnosima – NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15 i NN 29/18) koji se primjenjuje i na fizičke osobe, na internetskim stranicama Sabora RH, Vlade RH, HERA-e i HEP-Plina potrošač može imati uvid u sljedeće posebne propise koji se odnose na plinske djelatnosti i opskrbu plinom:
 • Zakon o energiji (NN 120/12, NN 14/14, NN 95/15 i NN 102/15),
 • Zakon o tržištu plina (NN 18/18, NN 23/20),
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12 i NN 68/18),
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15, NN 14/19),
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, NN 116/18, NN 25/20),
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i  plinovima (NN 108/95 i 56/10),
 • Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14),
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (NN 49/16), 
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18 , NN 31/19, NN 89/19, NN 36/20),
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20),
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 48/18),
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19, NN 39/20, NN 100/21, NN 103/22),
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18, NN 58/18),
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 48/18),
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18, NN 14/20),
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18, NN 25/19).