EN
Koji se tehnički elementi nalaze u sklopu plinskog ormarića i što je potrebno znati o njima?

Koji se tehnički elementi nalaze u sklopu plinskog ormarića i što je potrebno znati o njima?

Tri su najvažnija elementa svakog plinskog ormarića:

Glavni zaporni ventil (slavina)
Koristi se za prekid/obustavu isporuke plina određenom objektu. Najčešća izvedba je u obliku ručice žute boje čiji položaj određuje status isporuke plina.

Regulator tlaka
Koristi se za redukciju tlaka plina na propisanu tlačnu razinu. Posjeduje dva radna stanja: u blokadi i aktivan. Ukoliko dođe do poremećaja tlaka na ulazu u regulator, isti će radi sigurnosti pasti u blokadu. Najčešće se to događa prilikom prekida isporuke plina uslijed radova na plinskom sustavu. Nakon ponovne uspostave isporuke plina, odnosno uspostavljanja normalnog pogona nužno je ručno aktivirati regulator ukoliko isti nema mogućnost automatske aktivacije.

Mjerni uređaj (plinomjer)
Koristi se za mjerenje potrošnje plina. Najuočljiviji dio je mehanički brojčanik kod mehaničkih plinomjera, odnosno digitalni zaslon kod elektroničkih plinomjera. Operator distribucijskog sustava prilikom ugradnje plombira plinomjer. Svako neovlašteno rukovanje plinomjerom smatra se neovlaštenom potrošnjom plina, te je kao takvo podložno sankcijama. Napredniji elektronički plinomjeri imaju mogućnost automatske obustave isporuke plina uslijed neovlaštenog rukovanja.