EN
Prava i dužnosti kupaca

Prava i dužnosti kupaca

Krajnji kupac ima pravo:

 • izgraditi izravni plinovod prema uvjetima propisanim zakonom,
 • priključiti svoje plinske instalacije na transportni ili distribucijski sustav,
 • na slobodan izbor i besplatnu promjenu opskrbljivača plinom,
 • na opskrbu plinom prema uvjetima javne usluge ako su kupci iz kategorije kućanstva,
 • koristiti se posebnom zaštitom u opskrbi plinom ako od mjerodavnog tijela za socijalnu skrb ishodi odluku o statusu ugroženog kupca,
 • na opskrbu određenom količinom plina u slučaju kriznih stanja ako ima status zaštićenog kupca,
 • na prijenos ugovora o opskrbi plinom na određeno vrijeme na treću osobu prema propisanim uvjetima (podmirenje nastalih obveza i solidarno podmirenje budućih novčanih obveza),
 • na dostavu svih podataka o potrošnji plina,
 • uputiti prigovor opskrbljivaču i Povjerenstvu za zaštitu potrošača, ako je nezadovoljan načinom i uvjetima opskrbe plinom
 • uputiti prigovor HERA-i na rad opskrbljivača.  


Krajnji kupac je dužan:

 • priključiti svoje plinske uređaje na transportni ili distribucijski sustav,
 • kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline podnijeti zahtjeva za raskid ugovora o opskrbi plinom, a novi vlasnik podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi plinom uz predočenje valjane isprave o promjeni vlasništva,
 • održavati priključene plinske uređaje u takvom stanju da ne predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine,
 • omogućiti operatoru sustava kod kojeg ima priključak ugradnju, održavanje i očitanje plinskih mjernih uređaja,
 • pridržavati se uputa dispečerskih centara operatora sustava kod kojih imaju priključak,
 • davati potrebne informacije operatorima plinskih sustava.