EN
Obračun i plaćanje

Obračun i plaćanje


OBRAČUN

Obračun isporučenog plina obavlja opskrbljivač plinom na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin.
 
Potrošnja plina predstavlja isporučenu energiju plina utvrđenu na temelju podataka koje je opskrbljivaču plinom dostavio operator plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac. Operator plinskog sustava podatke o potrošnji plina utvrđuje na temelju očitanja, procjene potrošnje prema odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju potrošnje plina ili prema podacima zaprimljenim od krajnjeg kupca.
 
Kod obračuna isporučenog plina za krajnjeg kupca primjenjuje se cijena plina, naknade i ostala davanja utvrđeni sukladno ugovoru o opskrbi plinom, ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ili ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca.

Obračunsko razdoblje iznosi jedan mjesec. Iznimno, HEP-Plin d.o.o. svojim kupcima kategorije kućantsvo za mjesece srpanj i kolovoz ispostavlja jedan račun, odnosno mjeseci srpanj i kolovoz spajaju se u jedno obračunsko razdoblje.

Račun za isporučeni plin se ispostavlja po isteku obračunskog razdoblja, a detalji o sadržaju računa sadržani su u Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19, NN 39/20, NN 100/21, NN 103/22). 

PLAĆANJE

Plaćanje računa moguće je obaviti na jedan od sljedećih načina:
  • putem internet bankarstva (potrebno znati poziv na broj, te broj računa za uplatu - podaci se nalaze na uplatnicama),
  • na blagajnama FINA-e bez naknade,
  • na blagajnama Hrvatske pošte bez naknade,
  • na svim ostalim uplatnim mjestima uz naknadu,
  • putem mobilne i web aplikacije HEP-Plina d.o.o. bez naknade (podržane platne kartice: Maestro, Visa, MasterCard),
  • putem usluge i-račun u sklopu internet bankarstva (podržani sljedeći sustavi internet bankarstva: Zagrebačka banka, Addiko banka, OTP banka, PBZ, HPB),
  • SEPA izravnim terećenjem (moguće ugovoriti na šalterima HEP-Plina d.o.o. ili u svim poslovnicama FINA-e).