EN
Rekonstrukcija i/ili dogradnja plinske instalacije

Rekonstrukcija i/ili dogradnja plinske instalacije

Rekonstrukcija i/ili dogradnja plinske instalacije podrazumjeva sve promjene na plinskoj instalaciji u odnosu na važeći strojarski projekt plinske instalacije, uključujući i zamjenu plinskih trošila novima. Vlasnik građevine priključene na plinski distribucijski sustav je sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20) dužan o svim nakandnim promjenama na plinskoj instalaciji obavijestiti operatora distribucjiskog sustava pri čemu prilaže novi strojarski projekt plinske instalacije izrađen od strane ovlaštenog inženjera strojarstva. 

Ukoliko se rekonstrukcijom i/ili dogradnjom plinske instalacije mjenjaju parametri energetskih uvjeta i energetske suglasnosti, potrebno je podnijeti i zahtjev za izdavanjem novih energetskih uvjeta, a sukladno tome i energetske suglasnosti.

Radove na plinskim instalacijama izvodi izvođač ovlašten od strane operatora distribucjiskog sustava, a isti je dužan prijaviti radove operatoru prije njihova početka nakon čega operator predmetnoj građevini privremeno obustavlja isporuku plina. Ovlašteni izvođač po završetku radova podnosi pisanu prijavu o završetku istih. Operator distribucijskog sustava će s ciljem ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije, ispravnosti plinskih trošila i sustava za odvod produkata izgaranja privremeno uspostaviti isporuku plina. Nakon što su zadovoljeni svi parametri ispravnosti i utvrđena usklađenost izvedenog stanja s tehničkom dokumentacijom, isporuka plina biti će trajno uspostavljena.
  • Obrazac ispitnog izvještaja proširene plinske instalacije i/ili rekonstruiranog kućnog priključka (PDF)
  • Obrazac ispitnog izvještaja naknadno prijavljenih plinskih trošila (PDF)