EN
Pravne osobe

Pravne osobe

Kupci koji se ne mogu razvrstati u kategoriju kućanstava pripadaju kategoriji ne kućanstava. Riječ je o pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje neke od djelatnosti iz propisane Nomenklature djelatnosti i plinom se koristi pri obavljanju tih djelatnosti. Za opskrbu pravnih osoba vrijede tržišna načela poslovanja tj. slobodno ugovaranje međusobnih odnosa.