EN

Obavijest kupcima

 Za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe (NN 28/2021) određena je nova cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom.
 
HEP Plin preuzeo Gradsku plinaru Krapina
HEP Plin preuzeo Gradsku plinaru Krapina
HEP Plin je s tvrtkom Krakom d.o.o. potpisao Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradska plinara Krapina d.o.o., čime je stekao vlasništvo nad 457 kilometara plinske distribucijske mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
31.03.2021.
VIŠE