EN

Obavijest kupcima

OBAVIJEST KUPCIMA O KAŠNJENJU RAČUNA


Poštovani kupci prirodnog plina,

na temelju članka 26. Zakona o energiji i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, a u vezi s člankom 120. Zakon o tržištu električne energije, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.
 
Dodatno, 14. rujna 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom se primjena Uredbe proširuje i na određene kategorije kupaca prirodnog plina.
 
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO 31. PROSINCA 2022. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023.
 
Na temelju članka 14. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj 120/12 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 34. sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. studenog 2022. donijela sljedeću OBVEZUJUĆU ODLUKU energetskim subjektima za primjenu Općih uvjeta opskrbe plinom i Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava vezano za obračun isporučene energije plina.

S obzirom na opširnu promjenu zakonske regulative, društvo HEP-Plin d.o.o. je započelo sveobuhvatnu nadogradnju informatičkih sustava kako bi se prilagodilo novim odlukama regulatora stoga Vas molimo za razumijevanje zbog kašnjenja obračuna i fakturiranja potrošnje plina.

Završetak procesa obračuna je planiran do kraja prosinca 2022. godine.

Vaš HEP-Plin d.o.o.

 
 
Vaš HEP-Plin d.o.o.
Poštovani kupci prirodnog plina!
Sukladno Uputi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske energetske regulatorne agencije o postupanju KLASA: 391-01/22-01/408 URBROJ: 517-07-2-1-22-1 od 27. listopada 2022. godine upućenoj energetskim subjektima u vezi s provedbom Odluke o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (NN, 122/22) koja korelira s člankom 5.a Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, 104/22, 106/22, 121/22), molimo kupce koji temeljem točke 12. predmetne Upute dostavljaju zahtjev za promjenu opskrbljivača društvu HEP-Plin d.o.o., prethodno obavijeste postojećeg opskrbljivača prirodnim plinom o podnešenom zahtjevu kako bi izbjegli moguću penalizaciju zbog prijevremenog raskida koji proizlazi iz međusobnog ugovornog odnosa s postojećim opskrbljivačem.

Vaš HEP-Plin d.o.o.
 

Poštovani kupci prirodnog plina!
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je 23. rujna 2022. godine Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo. 
 
S obzirom da zbog trenutne situacije na tržištu nismo u mogućnosti formirati prodajnu cijene plina u tržišnoj usluzi, obavještavamo kupce HEP-PLIN d.o.o. kategorije kućanstvo koji nisu korisnici javne usluge opskrbe plinom, da s danom 30. rujna 2022. godine, a na temelju navedene Odluke HERA-e, nećemo produljiti dosadašnje ugovore o opskrbi plinom u tržišnoj usluzi. 

Promjena opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom provest će se automatski od 1. listopada 2022. godine na opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge na distribucijskom području gdje se kupac nalazi, prema reguliranoj cijeni koju utvrđuje HERA.

Ovim putem pozivamo kupce na dostavu očitanja plinomjera na dan prestanka ugovora 30. rujna 2022. na broj 0800 8813 ili elektroničkom poštom na e-mail ocitanje.plin@hep.hr.OBAVIJEST ZA KUPCE IZ KATEGORIJE NEKUĆANSTVO:

Molimo sve kupce kategorije poduzetništvo da sukladno Članku 2. St. (7) Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije svoje zahtjeve šalju na: zahtjev.plin@hep.hr

 

Poštovani kupci prirodnog plina!
Uslijed povećanog broja Vaših upita, ovim putem Vam želimo omogućiti lakše preuzimanje potrebnog obrasca za promjenu opskrbljivača plinom.
 Poveznica za preuzimanje zahtjeva za promjenu opskrbljivača dostupna je OVDJE.
 Nakon što preuzmete svoj obrazac sa pripadajućim barkodom, isti popunite, potpišite i dostavite na e-mail adresu javnausluga.plin@hep.hr kako bi u Vaše ime pokrenuli postupak promjene opskrbljivača. 
Napominjemo da sav dospjeli dug prema postojećem opskrbljivaču mora biti podmiren za uspješan prelazak, kao i potrebu da podaci na obrascu budu potpuni i točni (ističemo OIB, identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta ID_OMM, te trenutno stanje brojila).
 
Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.

Vaš HEP-Plin d.o.o.
Dan Hrvatske elektroprivrede
Dan Hrvatske elektroprivrede
HEP je 28. kolovoza proglasio danom tvrtke – Danom Hrvatske elektroprivrede, odredivši datum puštanja Hidroelektrane Krka u pogon, 1895. godine, početnom točkom svoje povijesti.
28.08.2022.
VIŠE