EN
Cijene plina za kućanstva

Cijene plina za kućanstva

Cijena plina za kućanstva za javnu uslugu

 
Cijena plina za kućanstva koja se koriste javnom uslugom opskrbe je regulirana.

Sukladno propisanoj metodologiji sastoji se od:
  • tarifne stavke za isporučenu količinu plina - Ts1 (kn/kWh) koja obuhvaća tarifne stavke: za nabavu plina, za distribuciju plina ovisno o tarifnom modelu i opskrbnu maržu, te
  • fiksne mjesečne naknade – Ts2 (kn) za uslugu distribucije plina i uslugu opskrbe plinom ovisno o tarifnome modelu (bez obzira na isporučenu količinu plina).
Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, 31/2374/23107/23122/23 i 32/24). Predmetnom uredbom utvrđuju se posebne mjere za opskrbu prirodnim plinom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca prirodnog plina, nadzor nad primjenom cijena, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2024. godine.
Hrvatska energetska regulatorna agencija je 9. svibnja 2023. godine na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine (NN, 51/23) dok je 19. ožujka 2024. godine na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. godine (NN, 33/24). 
Cijene plina za kućanstva za javnu uslugu koje se odnose na razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine možete pogledati na poveznici OVDJE, dok za cijene plina za kućanstva za javnu uslugu koje se odnose na razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. godine možete pogledati na poveznici OVDJE.