EN
Cijene plina za kućanstva

Cijene plina za kućanstva

Cijena plina za kućanstva za javnu uslugu

 
Cijena plina za kućanstva koja se koriste javnom uslugom opskrbe je regulirana.

Sukladno propisanoj metodologiji sastoji se od:
  • tarifne stavke za isporučenu količinu plina - Ts1 (kn/kWh) koja obuhvaća tarifne stavke: za nabavu plina, za distribuciju plina ovisno o tarifnom modelu i opskrbnu maržu, te
  • fiksne mjesečne naknade – Ts2 (kn) za uslugu distribucije plina i uslugu opskrbe plinom ovisno o tarifnome modelu (bez obzira na isporučenu količinu plina).
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, 104/22) i i na sjednici održanoj 14. rujna 2022. Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržište energije (NN, 106/22) zbog poremećaja na domaćem tržištu energije. Predmetnim uredbama utvrđuju se posebne mjere za opskrbu prirodnim plinom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca prirodnog plina, nadzor nad primjenom cijena, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024. godine.
Hrvatska energetska regulatorna agencija je 9. svibnja 2023. godine na 11. sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. (NN, 51/23).
Cijene plina za kućanstva za javnu uslugu možete pogledati na poveznici OVDJE.