EN
Cijene plina za kućanstva

Cijene plina za kućanstva

Cijena plina za kućanstva za javnu uslugu

 
Cijena plina za kućanstva koja se koriste javnom uslugom opskrbe je regulirana.

Sukladno propisanoj metodologiji sastoji se od:
  • tarifne stavke za isporučenu količinu plina - Ts1 (kn/kWh) koja obuhvaća tarifne stavke: za nabavu plina, za distribuciju plina ovisno o tarifnom modelu i opskrbnu maržu, te
  • fiksne mjesečne naknade – Ts2 (kn) za uslugu distribucije plina i uslugu opskrbe plinom ovisno o tarifnome modelu (bez obzira na isporučenu količinu plina).
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 17. ožujka 2021. donijela je novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. (NN 28/2021) kojom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, za 32 distribucijska područja u Republici Hrvatskoj.
 
Od 1. travnja 2021. na opskrbnom području HEP-Plin d.o.o. donio je nove cijene prirodnog plina za tarifne modele u koje su razvrstani kupci kućanstava i ostali kupci koji se koriste javnom uslugom opskrbe plinom (PDF).
 
Tarifni model (godišnja potrošnja plina)      Trošak nabave plina    Trošak distribucije plinom    Trošak opskrbe plinom   Ukupna krajnja cijena (bez PDV-a)    Fiksna mjeseč. naknada (kn/mjesec)
TM1 – do 5.000 kWh 0,1422 0,0402 0,0705 0,2529 10,00
TM2 – preko 5.000  do 25.000 kWh 0,1422 0,0402 0,0705 0,2529 10,00
TM3 – preko 25.000 do 50.000 kWh 0,1422 0,0402 0,0705 0,2529 20,00
TM4 – preko 50.000 do 100.000 kWh 0,1422 0,0362 0,0705 0,2489 30,00

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (NN 94/20) HEP-Plin d.o.o. je obračunavao referentnu cijenu plina Odlukom o novim cijenama prirodnog plina za javnu uslugu opskrbe plinom (PDF) na iznos 0,1825kn/kWh.

 

Cijena plina za kućanstva za tržišnu uslugu

 
Cijene plina za kućanstva koja ugovaraju uslugu opskrbe prema tržišnim načelima utvrđuje se cjenikom (PDF).