EN
Popis plinoficiranih gradova i općina

Popis plinoficiranih gradova i općina

Na kraju 2015. godine na distribucijskom području HEP-Plina, plinoficirani su sljedeći gradovi i općine (PDF):

Gradovi (10): Osijek, Đakovo, Valpovo, Belišće, Donji Miholjac, Našice, Beli Manastir, Požega, Pleternica, Slatina;

Općine (38): Čepin, Antunovac, Ernestinovo, Šodolovci, Viškovci, Semeljci, Strizivojna, Gorjani, Punitovci, Marijanci, Koška, Viljevo, Podravska Moslavina, Magadenovac, Bizovac, Ferićanci, Podgorač, Vuka, Đurđenovac, Petrijevci, Jakšić, Kutjevo, Brestovac, Kaptol, Velika, Čađavica, Nova Bukovica, Sopje, Darda, Bilje, Kneževi Vinogradi, Čeminac, Petlovac, Popovac, Satnica Đakovačka, Donja Motičina, Jagodnjak, Sopje.

Mjesta (245): Na području gradova i općina plinoficirano je ukupno 245 mjesto.