EN
Popis plinoficiranih gradova i općina

Popis plinoficiranih gradova i općina

Distribucijsko područje HEP-Plina d.o.o. prostire se na području Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, odnosno na području sljedećih gradova i općina:

  • Gradovi (16): Beli Manastir, Belišće, Daruvar, Donji Miholjac, Đakovo, Grubišno Polje, Krapina, Kutjevo, Našice, Osijek, Pleternica, Požega, Slatina, Valpovo, Virovitica i Vukovar
  • Općine (65): Antunovac, Bednja, Bilje, Bizovac, Bogdanovci, Borovo, Brestovac, Čađavica, Čeminac, Čepin, Darda, Dežanovac, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Đurmanec, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Gradina, Jagodnjak, Jakšić, Jesenje, Kaptol, Kneževi Vinogradi, Končanica, Koška, Krapinske Toplice, Lukač, Magadenovac, Marijanci, Markušica, Mihovljan, Nijemci, Nova Bukovica, Novi Golubovec, Petlovac, Petrijevci, Petrovsko, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Radoboj, Satnica Đakovačka, Semeljci, Sirač, Sopje, Strizivojna, Suhopolje, Šodolovci, Špišić Bukovica, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trnava, Trpinja, Velika, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka
 
Detaljniju razradu možete pronaći ovdje.