EN
Kada, kako i zašto dostaviti stanje brojila (plinomjera)?

Kada, kako i zašto dostaviti stanje brojila (plinomjera)?

Operator distribucijskog sustava na kraju obračunskog razdoblja obavlja očitanje plinomjera na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca. Obračunsko razdoblje je jedan mjesec, odnosno plinomjer se očitava posljednjeg dana u mjesecu ± 6 dana sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18). Iznimka su srpanj i kolovoz, koji se spajaju u jedno obračunsko razdoblje.
Ukoliko predstavnik operatora distribucijskog sustava prilikom redovnog očitanja nije imao pristup obračunskom mjernom mjestu, ostavlja pisanu obavijest na kojoj se nalaze svi potrebni podaci, od kojih je najvažniji onaj o broju obračunskog mjernog mjesta, koji kupcu omogućuju samostalno očitanje plinomjera na jedan od sljedećih načina: Na obavijesti je naznačen i krajnji rok dostave očitanja kako bi dostavljeno očitanje ušlo u redovan obračun. Nakon isteka roka dostave pristupa se vanrednom obračunu.