EN
Plinski priključak

Plinski priključak

Plinski priključak je cjevovodni dio plinskog distribucijskog sustava koji služi za prijenos prirodnog plina od plinovoda do izlaza iz distribucijskog sustava, odnosno do plinske instalacije građevine. Plinski priključak obuhvaća i opremu koja je na njemu ugrađena, te obračunsko mjerno mjesto.
 
Obračunsko mjerno mjesto sastoji se od plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme čija je uloga sigurna i pouzdana isporuka plina, te mjerenje isporučenih količina. 
 
Na obračunskom mjernom mjestu kupac preuzima plin, a trenutkom preuzimanja sve koristi i rizici preuzetog plina prelaze na kupca.
 
Postupak priključenja građevine na plinski distribucijski sustav započinje ishođenjem potrebne dokumentacije. Nakon toga slijedi izgradnja plinskog priključka, te njegovo priključenje na plinski distribucijski sustav.
  • Dokumentacija za priključenje na plinski distribucijski sustav (detalji)
  • Izgradnja priključka i priključenje na plinski distribucijski sustav (detalji