EN
Što je usluga samoočitanja?

Što je usluga samoočitanja?

Svaki kupac kategorije kućanstvo koji ima šestomjesečni obračun, ima pravo (temeljem zahtjeva za samoočitanje) zaprimati račun svaki mjesec. Temeljem dostavljenog očitanja, kupcu u sustavu samoočitanja svaki se mjesec izdaje račun za potrošenu električnu energiju, bez posebne naknade.

Koja su prava i obveze kupaca koji žele plaćati mjesečnu potrošnju temeljem samoočitanja?

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. dužan je kupcu kategorije kućanstvo omogućiti samostalno očitavanje stanja brojila.
 
Podatke o stanju brojila kupac je dužan dostaviti u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca (svaki mjesec). Kupac stanje brojila može, bez naknade, dostaviti putem:
  • web aplikacije Moja mreža,
  • telefonskog govornog automata  HEP ODS-a - 0800 0555,
  • besplatnog kontakt telefona pripadajućeg distribucijskog područja,
  • osobnim dolaskom u Vama najbližu poslovnicu HEP ODS-a.


U mjesecu u kojem kupac HEP ODS-u ne dostavi podatke o stanju brojila, obračun se temelji na potrošnji električne energije koju procjenjuje HEP ODS.

Kupcu koji u tri uzastopna mjeseca ne dostavi podatke o stanju brojila, HEP ODS može, nakon prethodne pisane obavijesti, ukinuti pravo na samoočitanje stanja brojila do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja kupca.

Kupac gubi pravo na samoočitanje stanja brojila u sljedeće tri kalendarske godine ako se polugodišnja potrošnja električne energije određena prema očitanjima HEP ODS-a razlikuje za više od 50% od zbroja šest uzastopnih mjesečnih potrošnji izračunatih na temelju podataka o stanju brojila dostavljenih od strane kupca.

Kupac koji je izgubio pravo na samoočitanje stanja brojila, novi zahtjev može podnijeti nakon isteka razdoblja za koje je izgubio pravo samoočitanja stanja brojila.