EN
Što je usluga samoočitanja?

Što je usluga samoočitanja?

Kranji kupac kategorije kućanstvo, s polugodišnjim obračunskim razdobljem, ima mogućnost na realizaciju prava  na samoočitanje brojila. Za realizaciju prava potrebno je dostaviti popunjeni pripadajući obrazac koji Vam je dostupan ovdje  putem web obrasca. Navedeno za kupca ne podrazumjeva financijski trošak. Po realizacija prava kupac prelazi u sustav mjesečnog obračuna.

Koja su prava i obveze kupaca koji žele plaćati mjesečnu potrošnju temeljem samoočitanja?

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. dužan je kupcu kategorije kućanstvo omogućiti samostalno očitavanje stanja brojila.
 
Podatke o stanju brojila kupac je dužan dostaviti u zadnjem tjednu tekućeg mjeseca (svaki mjesec).
Kupac stanje brojila može, bez naknade, dostaviti putem:
  • web aplikacije operatora sustava Moja mreža,
  • telefonskog govornog automata  HEP ODS-a - 0800 0555,
  • besplatnog kontakt telefona pripadajućeg distribucijskog područja,
  • osobnim dolaskom u Vama najbližu poslovnicu HEP ODS-a.


U mjesecu u kojem kupac ne dostavi podatke o stanju brojila na način i u rokovima prema odobrenju iz  zahtjeva za samoočitanje, obračun se temelji na potrošnji električne energije koju procjenjuje HEP ODS.

Kupcu koji u tri uzastopna mjeseca ne dostavi podatke o stanju brojila, HEP ODS može, nakon prethodne pisane obavijesti, ukinuti pravo na samoočitanje stanja brojila do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja kupca.

Kupac gubi pravo na samoočitanje stanja brojila u sljedeće tri kalendarske godine ako se polugodišnja potrošnja električne energije određena prema očitanjima HEP ODS-a razlikuje za više od 30% od zbroja šest uzastopnih mjesečnih potrošnji izračunatih na temelju podataka o stanju brojila dostavljenih od strane kupca.

Kranji kupac koji je izgubio pravo na samoočitanje stanja brojila, novi zahtjev može podnijeti nakon isteka razdoblja za koje je izgubio pravo samoočitanja stanja brojila.