EN
Propisi i obrasci

Propisi i obrasci

OBRASCI HEP Elektre

 • Ugovor o opskrbi - kategorija kućanstvo (PDF)
 • Ugovor o opskrbi - kategorija poduzetništvo (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi (PDF) - promjena opskrbljivača
 • Obrazac zahtjeva (PDF)

Obrasci potrebni za realizaciju promjene kupca na obračunskom mjernom mjestu (promjena vlasništva, nasljedstvo...)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi (PDF)
 • Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže na postojećem obračunskom mjernom mjestu (PDF)
 • Zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže na postojećem obračunskom mjernom mjestu  (PDF)
 • Zahtjev za prijenos ugovora o korištenju mreže (PDF)
 • Obavijest o raskidu ugovora o prijenosu ugovora o korištenju mreže (PDF)


Obrasci za krajnje kupce s vlastitom proizvodnjom

 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca kojim je reguliran i otkup električne energije (kategorija kućanstvo) (PDF)
 • Zahtjev za ponovnu dodjelu statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu (PDF)


ZAKONI

 • Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)
 • Uredba o dopuni Zakona o energiji (NN 95/15)
 • Zakon o tržištu električne energije, u primjeni od 22.10.2021. (NN 111/21)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18, 52/19)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (NN 95/15)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)

 

PODZAKONSKI AKTI


OPĆI UVJETI

 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20, 80/21)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20)


UVJETI OPSKRBLJIVAČA

 • Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, veljača 2022. (PDF)
 • Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, siječanj 2021. (PDF)
 • Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, kolovoz 2019. (PDF)


TARIFNI SUSTAVI 

 • Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 143/0626/10)
 • Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 49/12)
 • Tarifni sustav za distribuciju električne energije (NN 143/06, 26/10)
 • Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 49/12)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracija (NN 133/13)
 • Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju el. energije iz OIE i kogeneracija (NN 151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
 

TRŽIŠTE

 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 20/19, 20/22)
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije (NN 133/14, 127/19)
 • Pravila djelovanja tržišta električne energije (NN 135/06, 146/10 90/12)
 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 56/15, 33/17)
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (NN 133/06, 135/11)
 • Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (NN 37/1142/11)
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (NN 85/15)
 

OBNOVLJIVI IZVORI I KOGENERACIJA

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 111/18, 138/21)
 • Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 123/16, 131/17)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/1381/14,  93/1424/1599/15110/15)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/17, 57/20
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 87/17
 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 57/20


OSTALO

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  (NN 28/06)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  (NN 52/06)
 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava  (NN 36/06)
 • Politika privatnosti (PDF)
 • Godišnji izvještaj HEP Elektre o kvaliteti usluga za 2019. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj HEP Elektre o kvaliteti usluga za 2020. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj HEP Elektre o kvaliteti usluga za 2021. godinu (PDF)