EN
Propisi i obrasci

Propisi i obrasci

OBRASCI HEP Elektre

 • Ugovor o opskrbi (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi (PDF) - promjena opskrbljivača
 • Obrazac zahtjeva (PDF)

Obrasci potrebni za realizaciju promjene kupca na obračunskom mjernom mjestu (promjena vlasništva, nasljedstvo...)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi (PDF)
 • Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi (PDF)


OBRASCI OPERATORA SUSTAVA

 • Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže na postojećem obračunskom mjernom mjestu (PDF)
 • Zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže na postojećem obračunskom mjernom mjestu  (PDF)
 • Zahtjev za prijenos ugovora o korištenju mreže (PDF)
 • Obavijest o raskidu ugovora o prijenosu ugovora o korištenju mreže (PDF)


ZAKONI

 

PODZAKONSKI AKTI


OPĆI UVJETI

 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20)


UVJETI OPSKRBLJIVAČA

 • Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, u primjeni od 01.03.2021. (PDF)
 • Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, kolovoz 2019 (PDF)


TARIFNI SUSTAVI 

 • Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 143/0626/10)
 • Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 49/12)
 • Tarifni sustav za distribuciju električne energije (NN 143/06, 26/10)
 • Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 49/12)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracija (NN 133/13)
 • Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju el. energije iz OIE i kogeneracija (NN 151/13)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 20/14, 107/14, 100/15)

 

TRŽIŠTE

 

OBNOVLJIVI IZVORI I KOGENERACIJA

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 111/18)
 • Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 123/16, 131/17)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/1381/14,  93/1424/1599/15110/15)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/17
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 87/17
 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 57/20


OSTALO

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 28/06
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 52/06
 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava  - NN 36/06
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka (PDF)
 • Godišnji izvještaj HEP Elektre o kvaliteti usluga za 2019. godinu (PDF)
 • Godišnji izvještaj HEP Elektre o kvaliteti usluga za 2020. godinu (PDF)