EN
Koje su karakteristike opskrbe električnom energijom u sustavu javne usluge?

Koje su karakteristike opskrbe električnom energijom u sustavu javne usluge?

Opskrba električnom energijom u sustavu javne usluge podrazumijeva opskrbu propisane kvalitete na cijelom području Republike Hrvatske po realnim, jasno usporedivim i transparentnim cijenama.
Nadalje, opskrba električnom energijom u sustavu javne usluge u puno manjoj mjeri je podložna tržišnim promjenama i rizicima koje su karakteristike svakog tržišta.