EN

Mjere prisilne naplate

Opskrbljivač će krajnjem kupcu ili aktivnom kupcu koji nije platio u roku dospijeća novčanu obvezu ili račun izdati opomenu u pisanom obliku. Ukoliko krajnji kupac ni nakon opomene nije podmirio opskrbljivaču svoje ukupne dospjele novčane obveze opskrbljivač može pokrenuti mjere prislne naplate u vidu slanja zahtjeva za privremenom obustavom isporuke električne energije.

Naime, sukladno zakonskom okviru, zahtjeve za obustavom isporuke električne energije HEP Elektra dostavlja operatoru sustava. Nakon zaprimanja zahtjeva za obustavom isporuke električne energije, operator sustava šalje kupcima Obavijest o privremenoj obustavi isporuke električne energije na zahtjev opskrbljivača. Tek potom operator sustava pristupa izvršenju obustave isporuke električne energije. Odmah po evidentiranju uplate, HEP Elektra upućuje zahtjev operatoru sustava za odustajanjem od obustave/ponovnom uspostavom isporuke električne energije.

Napominjemo, kako izvršenje uplate po opomeni u periodu nakon isteka roka dospijeća po opomeni ne garantira kupcu da do obustave isporuke električne energije neće doći jer je provedba obustave isporuke električne energije moguće već pokrenuta od strane operatora sustava.

Trošak privremene obustave isporuke električne energije i trošak ponovne uspostave isporuke električne energije na zahtjev opskrbljivača, u slučaju nepravodobnog otkazivanja zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije, snosi opskrbljivač.

Dakle, riječ je o trošku koji stvara kupac, a operator sustava ga naplaćuje od opskrbljivača. Naime, svaki opskrbljivač (unutar ili izvan HEP grupe), na temelju cjenika nestandardnih usluga operatora sustava, snosi navedene troškove u koje spada i trošak nepravodobnog otkazivanja zahtjeva za privremenom obustavom isporuke električne energije. HEP Elektra, na temelju Uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, obračunava kupcima troškove privremene obustave isporuke električne energije i troškove ponovne uspostave isporuke električne energije kao i troškove otkazivanja zahtjeva za privremenom obustavom isporuke električne energije, sukladno objavljenom Cjeniku. Cjenik nestandardnih usluga operatora sustava javno je dostupan ovdje .Cjenik opskrbljivača javno je dostupan ovdje.