EN
Prava kupaca

Prava kupaca


Način podnošenja prigovora i rezultati rada povjerenstva za reklamacije

Ukoliko imate primjedbe na zaprimljeni obračun, mjesečne novčane obveze (akontacije) i slično, molimo vas da nam se obratite pisanim putem (putem pošte ili putem web obrasca).
Na sve zaprimljene upite očitujemo se u predviđenom zakonskom roku. Ukoliko niste zadovoljni dobivenim očitovanjem ili smatrate da ste na bilo koji način zakinuti, vaše je pravo obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača.
Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP Elektre. Povjerenstva djeluju u Službama za javnu opskrbu, a možete im se obratiti isključivo pisanim putem, na adresu istaknutu na poleđini vašeg računa, s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“.
Broj upita kupaca koji nije riješen u prvom koraku, odnosno kupci su se obratili Povjerenstvima za zaštitu potrošača u 2020. godini iznosi 116, od čega je 17 prigovora usvojeno, jedan djelomično usvojen, a 98 prigovora odbijeno ili odbačeno.


Pružanje pomoći kupcima u ispunjavanju dospjelih ugovornih obveza radi sprječavanja obustave isporuke

HEP Elektra, s ciljem pomoći rješavanja dospjelih potraživanja svojih kupaca, nudi mjeru obročne otplate dugovanja.
Kupac može, jednom u kalendarskoj godini, temeljem pisanog zahtjeva, ostvariti pravo na obročnu otplatu dospjelih potraživanja.
Kupac koji uredno podmiruje svoje dospjele novčane obveze, a u šestomjesečnom je sustavu obračuna, može za dugovanje po izvršenom obračunu, temeljem pisanog zahtjeva ostvariti pravo na obročnu otplatu dospjelih potraživanja.
U pravilu, obročna otplata dospjelih potraživanja ostvaruje se kroz najviše šest mjesečnih obroka. Obročna otplata dospjelih potraživanja ne može se odobriti za potraživanja starija od 12 mjeseci.
Preduvjet za traženje prava na obročnu otplatu dugovanja je vjerodostojnost podataka kupca iskazanih u zahtjevu za odgodu plaćanja (ime i prezime, adresa, OIB).


Pravo na samoočitanje

Kupac kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem, ima pravo izabrati postupak samoočitanja, a Opskrbljivač je obvezan ispostaviti račun za potrošenu električnu energiju Krajnjem kupcu, temeljem obračunatih količina dostavljenih od strane operatora distribucijskog sustava.


Popis ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca

HEP Elektra kao pružatelj javne usluge opskrbe nema predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom. Za sve koji žele postati kupci HEP Elektre sve informacije možete saznati ovdje.


Zaštita osobnih podataka

U svim zemljama Europske unije 25. svibnja 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Uredba je donijeta sa svrhom ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka.
U okviru poslovanja te izvođenja poslovnih procesa i aktivnosti koje se odnose na pružanje usluge javne opskrbe električnom energijom HEP Elektra pridaje posebnu pažnju zaštiti Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno štiteći sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade te primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite.
HEP Elektra sve Vaše osobne podatke obrađuje u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim hrvatskim i europskim propisima, a što je detaljno objašnjeno u našoj Politici privatnosti. Cilj ove politike je pružiti Vam pregled koji se Vaši podaci prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su Vaša prava u pogledu Vaših osobnih podataka.
 
Kontakt Službenika za zaštitu podataka
 
HEP ELEKTRA d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
 
Adresa e-pošte:
sluzbenikzazastitu.elektra@hep.hr
 
Savjeti za zaštitu osobnih podataka:
  • S posebnom pažnjom i oprezom ustupajte svoje osobne podatke
  • S posebnom pažnjom i oprezom koristite osobne podatke drugih osoba (uvijek uz njihov pristanak)
  • Ugovore, račune, obavijesti i opomene pohranjujte na način da ne budu dostupni neovlaštenim osobama te, u slučaju potrebe, osigurajte da budu propisno uništeni (rezač papira)
  • Zaštitite svoje uređaje (računalo, laptop, tablet, pametni telefon) lozinkama ili PIN-ovima
  • Koristite jake lozinke (dugačke lozinke koje u sebi sadrže velika i mala slova, brojeve i posebne znakove)
  • S posebnom pažnjom i oprezom koristite javne bežične mreže