EN

Slanje računa isključivo putem elektroničke pošte (maila)

HEP Elektra omogućila je svojim kupcima zaprimanje računa isključivo putem elektroničke pošte. Navedena usluga je besplatna i jednostavno se aktivira.
Zaprimanje računa isključivo putem elektroničke pošte, posredstvom aplikacije Moj račun svaki kupac HEP Elektre može jednostavno aktivirati jednim klikom. Odnosno nakon prijave u aplikaciju Moj račun na alatnoj traci potrebno je odabrati polje korisnik te razgranati  podatke ispod naziva Lista kupaca (slika 1.)  i označiti polje „Želim primati račun na mail“ (slika 2.).

Slika 1.

Slika 2.


Odabirom usluge kupac daje suglasnost za prihvat računa isključivo elektroničkim putem. Adresa elektroničke pošte koju kupac koristi kao prijavu na aplikaciju „Moj račun“ biti će adresa na koju će kupac zaprimati račune za utrošenu električnu energiju. Usluga se može opozvati čime se računi ponovno upućuju putem pošte.
Odabirom zaprimanja računa za utrošenu električnu energiju isključivo elektroničkim putem doprinosite zaštiti prirode.