EN
Promjena opskrbljivača

Promjena opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača pokreće kupac, a cjelokupni postupak promjene opskrbljivača provodi odabrani opskrbljivač, koji je dužan kupcu pružiti sve informacije vezane uz proces promjene opskrbljivača. Ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem primjenjuje se s prvim danom u mjesecu, sukladno Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom.

Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez naknade.

Svi kupci imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, pri čemu im je opskrbljivač HEP Elektra. Kupac HEP Elektre možete postati na dva načina:

Kako bi postupak promjene opskrbljivača bio proveden na propisan način, neophodno je da svi podaci o kupcu i mjernom mjestu budu poznati i vjerodostojni. Najvažniji uvjet identifikacije koji može osigurati sam kupac je OIB kupca. Također, vrlo je važno, utvrditi stanje brojila temeljem kojeg će se razgraničiti potrošnja kupca kod postojećeg opskrbljivača, pri čemu kupac može očitano stanje brojila i datum očitanja za potrebe razgraničenja potrošnje dostaviti odabranom opskrbljivaču.