EN
Promjena opskrbljivača

Promjena opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača provodi odabrani opskrbljivač, koji je dužan kupcu pružiti sve informacije vezane uz proces promjene opskrbljivača. Ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem primjenjuje se s prvim danom u mjesecu, sukladno Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom.

Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez naknade.

Svi kupci imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, pri čemu im je opskrbljivač HEP Elektra. Kupac HEP Elektra možete postati na dva načina: