EN
Kupac s vlastitom proizvodnjom - kategorija kućanstvo

Kupac s vlastitom proizvodnjom - kategorija kućanstvo

Ukoliko kupac želi priključiti elektranu na svoju instalaciju, treba proći postupak opisan na stranicama HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o., ovdje.

Kupac s vlastitom proizvodnjom je postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu koju koristi za vlastite potrebe, a višak električne energije predaje u elektroenergetsku mrežu. Kupac s vlastitom proizvodnjom može sklopiti ugovor o opskrbi i ugovor o otkupu električne energije s različitim tržišnim sudionicima.

Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu je onaj krajnji kupac električne energije kategorije kućanstvo, koji unutar svojih instalacija ima priključeno postrojenje za samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energije ili visokoučinkovite kogeneracije, čije viškove energije unutar obračunskog razdoblja može preuzeti opskrbljivač s kojim postoji sklopljen odgovarajući ugovor. Nakon dodjele statusa korisnika postrojenja za samoopskrbu (prilikom trajnog priključenja elektrane ili u nekom kasnijem trenutku), uvjet za zadržavanje dodijeljenog statusa je da je količina električne energije koju je kupac predao u mrežu unutar kalendarske godine manja ili jednaka količini preuzete električne energije.

Preuzimanje električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom ili kupaca korisnika postrojenja za samoopskrbu se uređuje ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca kojim je reguliran i otkup električne energije. Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21) opskrbljivači električne energije su dužni preuzimati viškove električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu koji zadovoljavaju sljedeće uvjete (članak 51.):
  • Imaju status povlaštenog proizvođača električne energije,
  • Ostvarili su pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu,
  • Ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kw,
  • Priključna snaga u smjeru isporuke električne energije u mrežu ne prelazi priključnu snagu kao kupca,
  • Isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg i kupuje,
  • Vodi podatke o proizvedenoj i isporučenoj električnoj energiji.

Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi kojim je reguliran i otkup električne energije dostupan je ovdje.


HEP Elektra će prilikom obrade svakog Zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi kojim je reguliran i otkup električne energije kod operatora distribucijskog sustava zatražiti dodjeljivanje statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu.

Uvjeti otkupa za kupce s vlastitom proizvodnjom (do trenutka stjecanja statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu ili gubitka navedenog statusa) mogu se pronaći ovdje.

Više informacija o promjeni statusa kupca-proizvođača može se pronaći ovdje.


Krajnji kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu

 

Opskrbljivač električne energije u svakom obračunskom razdoblju izdaje račun krajnjem kupcu kategorije kućanstva za razliku između preuzete i isporučene električne energije (kWh) u višoj dnevnoj tarifi i razliku između isporučene i preuzete električne energije (kWh) u nižoj dnevnoj tarifi od strane krajnjeg kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu. Iste količine su osnova za obračun naknade za korištenje mreže i naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.

Ponekad se u obračunskom razdoblju može javiti višak proizvedene električne energije u višoj ili nižoj dnevnoj tarifi. Višak proizvodnje energije predstavlja količinu proizvedene energije koja je proizvedena povrh potrošene energije na obračunskom mjernom mjestu.

Cijene otkupa viškova električne energije za kupce korisnike postrojenja za samoopskrbu propisane su Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, a mogu se pronaći ovdje.

Cijene otkupa viškova električne energije za kupce korisnike postrojenja za samoopskrbu u primjeni od 01.04.2022. godine mogu se pronaći ovdje.

Ako opskrbljivač utvrdi da je korisnik postrojenja za samoopskrbu u prethodnoj kalendarskoj godini u mrežu isporučio više električne energije nego što je preuzeo iz mreže, isti se smatra krajnjim kupcem s vlastitom proizvodnjom u tekućoj kalendarskoj godini. Više informacija dostupno je ovdje.