EN

Uredba Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Za sve kupce umanjenje računa temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije primjenjuje se u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine.
Eurokonverzija
Eurokonverzija
Uvođenje eura kao službene valute vrlo je složen i zahtjevan proces koji podrazumijeva dorade aplikativnih sustava. Uslijed prilagodbi aplikativnih sustava moguće su poteškoće u radu naših aplikacija.
Hvala na razumijevanju.
30.12.2022.
VIŠE