EN
Podaci o kupcu - utvrđivanje identiteta kupca HEP Elektre

Podaci o kupcu - utvrđivanje identiteta kupca HEP Elektre

Kupac HEP Elektre identificira se temeljem podataka o kupcu koji su istaknuti na svakom računu za električnu energiju u lijevom gornjem lijevom kutu pod pasusom Podaci o kupcu.

Ugovorni račun: je jedinstvena evidencijska šifra svakog kupca.
Poslovni partner: također predstavlja jedinstvenu evidencijsku šifru svakog kupca, ali s određenim razlikama. Jedan kupac može imati više nekretnina, odnosno više obračunskih mjernih mjesta koje se vode na zasebnom ugovornom računu, ali je to i dalje jedan kupac – poslovni partner. Šifra poslovnog partnera može sadržavati jedan i više ugovornih računa. 
Kupac: predstavlja naziv kupca ili ime i prezime kupca.
Ulica i kbr: označava ulicu i kućni broj poslovnog partnera. Napominjemo kako kupac koji posjeduje više nekretnina/obračunskih mjernih mjesta, može imati samo jednu adresu poslovnog partnera, a za svaki ugovorni račun zasebnu adresu slanja računa. Budući HEP Elektra nema saznanja na koju adresu slati račune za električnu energiju niti koja je željena adresa poslovnog partnera, isto je obveza kupca dojaviti željene adrese.
OIB: Osobni identifikacijski broj predstavlja temelj ugovornog odnosa između kupca i HEP Elektre te je jako važno da raspolažemo Vašim ispravnim OIB-om. Jasno je kako na razini Republike Hrvatske postoje brojne osobe s istim imenom i prezimenom te je OIB jedini nesporni identifikacijski podatak.

Prikaz identifikacijskih podataka na računu: