EN
Podaci o kupcu - utvrđivanje identiteta kupca HEP Elektre

Podaci o kupcu - utvrđivanje identiteta kupca HEP Elektre

Kupac HEP Elektre identificira se temeljem podataka o kupcu koji su istaknuti na svakom računu za električnu energiju u lijevom gornjem kutu pod Podaci o kupcu.

Ugovorni račun: jedinstvena evidencijska šifra svakog kupca.
Poslovni partner: također predstavlja jedinstvenu evidencijsku šifru svakog kupca, ali s određenim razlikama. Jedan kupac može imati više nekretnina, odnosno više obračunskih mjernih mjesta koje se vode na zasebnom ugovornom računu, ali je to i dalje jedan kupac – poslovni partner. Šifra poslovnog partnera može sadržavati jedan i više ugovornih računa. 
Kupac: predstavlja naziv kupca ili ime i prezime kupca.
Ulica i kbr: označava ulicu i kućni broj poslovnog partnera. Napominjemo kako kupac koji posjeduje više nekretnina/obračunskih mjernih mjesta, može imati samo jednu adresu poslovnog partnera, a za svaki ugovorni račun zasebnu adresu slanja računa.
OIB: Osobni identifikacijski broj predstavlja temelj ugovornog odnosa između kupca i HEP Elektre te je jako važno da raspolažemo Vašim ispravnim OIB-om. Jasno je kako na razini Republike Hrvatske postoje brojne osobe s istim imenom i prezimenom te je OIB jedini nesporni identifikacijski podatak.
Broj obračunskog mjernog mjesta: jedinstveni identifikacijski broj svakog obračunskog mjernog mjesta koji se sastoji od 10 znamenki i nalazi se na poleđini računa za električnu energiju.

Prikaz identifikacijskih podataka na računu: