EN
Financijska izvješća

Financijska izvješća


Godišnji financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 120/16) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, tako da pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjena kapitala i novčanih tokova Društva za određeno  razdoblje.
 

Izvješće neovisnog revizora
 
Redovna revizija godišnjih financijskih izvještaja obavlja se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima od strane neovisnog revizora za razdoblje 1. 1. – 31. 12. koji izražava svoje mišljenje o priloženim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.

 

Izvješća


Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2022. (PDF)

Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2021. (PDF)

Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2020. (PDF)

Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2019. (PDF)


Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2018. (PDF)

Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2017. (PDF)

Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2016. (PDF)