EN

Obavijest

Temeljem  čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018),  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS)  donio je odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate.
Više...
Svjetski dan bijelih roda
Svjetski dan bijelih roda
HEP ODS zaslužan je za sigurno gniježđenje bijelih roda u Hrvatskoj -  duže od desetljeća brine za više od tisuću rodinih gnijezda na stupovima distribucijske mreže.
24.08.2018.
VIŠE