EN

Obavijest o podjeli s osnivanjem novog društva

Na zahtjev Uprave Društva HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, upisan je Plan podjele društva s osnivanjem novog društva.
Više o tome možete pronaći ovdje.
 
Zimsko računanje vremena
Zimsko računanje vremena
U nedjelju 30. listopada u 3 sata započinje zimsko računanje vremena pomicanjem jednog sata unatrag.

 
28.10.2016.
VIŠE
Agencija Standard & Poor
Agencija Standard & Poor's podigla ocjenu samostalnog kreditnog rejtinga HEP-a
Agencija Standard & Poor's (S&P) povećala je samostalnu ocjenu kreditnog rejtinga Hrvatske elektroprivrede (HEP) s b+ na bb, ali i ukupnu ocjenu HEP-ovog kreditnog rejtinga s BB- na BB. Time se ukupna ocjena kreditnog rejtinga izjednačila s ocjenom rejtinga Republike Hrvatske, a  prema mišljenju agencije, HEP za sad ne može imati bolji rejting od  države.
28.10.2016.
VIŠE