EN
Kućanstvo

Kućanstvo

Univerzalna usluga - svi kupci kategorije kućanstvo, koji ne žele koristiti pravo na izbor nekog od tržišnih opskrbljivača, imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, prema reguliranim uvjetima.
Kupac iz kategorije kućanstvo je kupac koji kupuje električnu energiju za potrošnju u vlastitom kućanstvu, isključujući komercijalne ili profesionalne djelatnosti.