EN
Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Upravljanje okolišem dio je poslovne strategije Hrvatske elektroprivrede d.d., kao vladajućeg društva, čija načela obvezuju i HEP Elektru kao ovisnog društva.

HEP Elektra u potpunosti integrira načela i procese održivog razvoja i odgovornosti prema okolišu u kojemu djelujemo. Redovito se usklađuju poslovni procesi s važećim zakonskim propisima i standardima Republike Hrvatske vezanih za zaštitu okoliša.

Otpad koji nastaje u HEP Elektri odvaja se na mjestu nastanka prema vrsti i svojstvima.

Sav otpad predaje se, sukladno zakonskim propisima, tvrtkama koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom ili se dalje koristi kao repromaterijal.

Za sav otpad koji nastaje u HEP Elektri vode se podaci o nastanku i tijeku otpada u HEP-ovoj elektroničkoj bazi koja je povezana s elektroničkom bazom podataka koju vodi nadležno Ministarstvo za zaštitu okoliša.

Više o zaštiti okoliša HEP grupe možete saznati na web stranicama HEP grupe.