EN
Što je naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora?

Što je naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora?

Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije (OIEiK) jedan je od strateških ciljeva energetske politike EU (više u Direktivi o promicanju uporabe električne energije iz obnovljivih izvora). Direktivom se od zemalja članica traži uspostava sustava poticanja proizvodnje električne energije iz OIEiK. Svaka država članica EU postavlja svoj nacionalni cilj za proizvodnju električne energije iz OIEiK, a Hrvatska je, kao zemlja kandidat, to učinila sredinom 2007. godine, donošenjem Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnje potiče. Naknada kojom se potiče proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije naplaćuje se od svih kupaca električne energije u Republici Hrvatskoj od 2007. godine.
 
Aktualni iznos nakade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju određen je Odlukom Vlade RH o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju. Prema toj Odluci, svi krajnji kupci plaćaju naknadu za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju u iznosu od 0,013936 €/kWh (0,105 kn/kWh) + PDV. 
 
Naknadu prikupljaju svi opskrbljivači električnom energijom na području Republike Hrvatske. Prikupljenu naknadu svaki opskrbljivač električnom energijom prosljeđuje Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE-u) koji, temeljem ugovora, povlaštenim proizvođačima isplaćuje naknadu za električnu energiju isporučenu u mrežu iz elektrana, kao što su sunčane, vjetroelektrane, bioplinske i druge elektrane s obnovljivim izvorom primarne energije.
 
Iznos naknade vidljiv je na računima za električnu energiju, odnosno periodičnim obračunima (kod kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem), koje kupcima dostavlja njihov opskrbljivač.