EN
Izvori električne energije

Izvori električne energije

Struktura električne energije za 2020. godinu


HEP Elektra svojim kupcima isporučuje električnu energiju prema tarifnom modelu bez zajamčene strukture, struktura udjela pojedinih izvora u proizvedenoj i prodanoj električnoj energiji jednaka je za sve naše krajnje kupce.

Prikaz tih udjela možete vidjeti u nastavku.


Udjeli pojedinih izvora u prodanoj EE prema tarifnom modelu i ukupno prodanoj EE


Ovaj graf prikazuje strukturu pojedinih izvora električne energije u prodanoj električnoj energiji. Tri glavne vrste izvora prikazane su na središnjem grafu, dok je podjela pojedinih izvora energije prikazana na bočnim grafovima.Udjeli pojedinih izvora energije u ukupno proizvedenoj EE u HROvaj graf prikazuje strukturu električne energije proizvedene na teritoriju Republike Hrvatske.  Glavne vrste izvora energije također su prikazane na središnjem grafu, uz iznimku nuklearne energije čija proizvodnja ne postoji na teritoriju RH. Detaljnija podjela pojedinih izvora energije nalazi se na bočnim grafovima.Struktura prodane električne energije prema načinu nabaveOvaj graf prikazuje strukturu prodane električne energije s obzirom na način nabave. Dio energije nabavlja se iz obnovljivih izvora čija se proizvodnja potiče i propisana je obveza njenog otkupa, dok se preostali dio nabavlja slobodno na tržištu električne energije. Detaljniji razrada nabavljene električne energije iz obnovljivih izvora čija se proizvodnja potiče i električne energije nabavljene na tržištu prikazana je na bočnim grafovima.