EN
Izvori električne energije

Izvori električne energije

Struktura električne energije za 2021. godinu


1. Struktura pojedinih izvora električne energije u prodanoj električnoj energiji prikazana je na danim grafovima. Središnji graf prikazuje tri glavne vrste izvora, dok je podjela pojedinih izvora energije prikazana na bočnim grafovima. 


2. Grafovi prikazuju strukturu električne energije proizvedene na teritoriju Republike Hrvatske. Središnji graf prikazuje glavne vrste izvora energije, uz iznimku nuklearne energije čija proizvodnja ne postoji na teritoriju RH. Detaljna podjela pojedinih izvora energije nalazi se na bočnim grafovima.


3. Struktura prodane električne energije s obzirom na način nabave vidljiva je na niže prikazanim grafovima. Dio energije nabavlja se iz obnovljivih izvora čija se proizvodnja potiče i propisana je obveza njenog otkupa, dok se preostali dio nabavlja slobodno na tržištu električne energije. Bočni grafovi prikazuju detaljnju razradu nabavljene električne energije iz obnovljivih izvora čija se proizvodnja potiče i električnu energiju nabavljenu na tržištu.