EN
Tarifne stavke (cijene)

Tarifne stavke (cijene)

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. godine donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/23), 14. rujna 2023. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 107/2023) te 14. ožujka 2024.godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 32/2024). Uredbom se, između ostalog, uređuju način i uvjeti formiranja cijene za kupce kategorije kućanstvo. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2024. godine. 
Za sve kupce kategorije kućanstvo, čija ukupna šestomjesečna potrošnja električne energije u razdoblju od 1. travnja 2024. godine ne prelazi 3.000 kWh, primjenjuju se cijene iz Tablice 1.
Kupci kategorije kućanstvo, čija ukupna šestomjesečna potrošnja električne energije, u razdoblju od 1. travnja 2024. godine, prelazi 3.000 kWh, razliku potrošnje plaćat će u iznosu uvećanom za 50 % iznosa.

Tablica 1. Tarifne stavke za opskrbu kupaca kategorije kućanstvo u sustavu javne usluge, u primjeni od 01.04.2023. godineNAPOMENE:
  • Cijene ne uključuju troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže i posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.
  • Troškovi korištenja distribucijske i prijenosne mreže navedeni su u cjeniku koji možete pogledati na internetskoj stranici HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o. 
  • Uz tarifne stavke za opskrbu, prijenos i distribuciju, svi kupci plaćaju i posebnu Naknadu za obnovljive izvore i visokoučinkovitu kogeneraciju u iznosu od 0,013936 €/kWh (u iznos nije uključen PDV), sukladno Odluci  o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/2017, NN 57/2020NN 138/2021). Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 24/2024), od 01.03.2024. godine, iznos naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju iznosi 0,013239 EUR/kWh.

Raspored dnevnih tarifa:
  • zimsko računanje vremena: VT od 7-21 sat, NT od 21-7 sati,
  • ljetno računanje vremena: VT od 8-22 sata, NT od 22-8 sati.


Cijene usluga HEP Elektre


Napomena: 
* zahtjev za žurnom uspostavom električne energije može podnijeti kupac radnim danom od 10:00 do 14:15 sati, a podrazumijeva uspostavu isporuke električne energije isti dan.
** trošak slanja opomene odnosi se isključivo na kupce kategorije poduzetništvo


Arhiva tarifnih stavki

  • Tarifne stavke za kupce u okviru univerzalne usluge koje su bile u primjeni od 1. 1. 2023. do 31. 3. 2023. godine (PDF).
  • Tarifne stavke za kupce u okviru univerzalne usluge koje su bile u primjeni od 1. 4. 2022. do 31.12.2022. godine (PDF).
  • Tarifne stavke za kupce u okviru univerzalne usluge koje su bile u primjeni od 1. 1. 2019. do 31. 3. 2022. godine (PDF).
  • Tarifne stavke za kupce u okviru univerzalne usluge koje su bile u primjeni od 1. 1. 2016. do  1. 1. 2019. godine (PDF).