EN
Organizacija

Organizacija

HEP ELEKTRA d.o.o. članica je HEP grupe koja obavlja poslove javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj. HEP Elektra regionalno je organizirano društvo, s regionalnim organizacijskim jedinicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Služba za javnu opskrbu Zagreb: Savska cesta 41, 10000, Zagreb
Služba za javnu opskrbu Split: Ruđera Boškovića 15, 21000, Split
Služba za javnu opskrbu Rijeka: Viktora Cara Emina 2, 51000, Rijeka
Služba za javnu opskrbu Osijek: Cara Hadrijana 3, 31000, Osijek

Svi naši kupci mogu nam se obratiti na broj pozivnog centra 0800 300 303 kao i posredstvom web obrasca. Osim navedenih kanala komunikacije našim kupcima je na raspolaganju i mogućnost osobnog kontakta u našim centrima za kupce s adresama i radnim vremenom ovdje.
 Skupština

Frane Barbarić
predsjednik


Nadzorni odbor

Vanja Varda
predsjednik Nadzornog odbora

Lidija Lovrić Andrijašević
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Damir Matus
član Nadzornog odbora

Dubravka Radić
član Nadzornog odbora

Svjetlana Nijemčević-Todorović
član Nadzornog odbora
 

Uprava

Predrag Bogičević
direktor

Robert Baričević
pomoćnik direktora

Ivan Barić
pomoćnik direktora