EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Frane Barbarić
predsjednik


Nadzorni odbor

Vanja Varda
predsjednik Nadzornog odbora

Lidija Lovrić Andrijašević
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Damir Matus
član Nadzornog odbora

Dubravka Radić
član Nadzornog odbora

Svjetlana Nijemčević-Todorović
član Nadzornog odbora