EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Vice Oršulić
predsjednik


Nadzorni odbor

Vanja Varda
predsjednica Nadzornog odbora

Ana Celjak
zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Damir Matus
član Nadzornog odbora

Dubravka Radić
članica Nadzornog odbora

Svjetlana Nijemčević-Todorović
članica Nadzornog odbora