EN
Popis poslovnih procesa HEP Elektre i HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Popis poslovnih procesa HEP Elektre i HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

U nastavku je popis poslovnih procesa koje provode djelatnici HEP Elektre i HEP - Operator distribucijskog sustava (HEP ODS), a na zahtjev kranjeg kupca.
Važno je naglasiti kako HEP Elektra posreduje između svojih kupaca i operatora sustava što znači da ne očekujemo od naših kupaca prepoznavanje kojoj djelatnosti pripada koji proces te se svaki kupac može obratiti za sva pitanja svom opskrbljivaču HEP Elektri koja će po potrebi komunicirati s HEP ODS-om.

Poslovni procesi u nadležnosti HEP Elektre:
 • izdavanje i ispis računa za električnu energiju,
 • informacije o računu/pojašnjenje obračuna,
 • informacije o stanju duga,
 • dodavanje i korekcija podataka o adresi slanja računa,
 • reklamacija računa, opomena, kamata, nepriznatih uplata,
 • sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom,
 • sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca kojim je reguliran i otkup električne energije,
 • raskid ugovora o opskrbi na traženje kupca,
 • povrat preplaćenog iznosa (povrat preplate),
 • obročna otplata ili odgoda plaćanja dugovanja,
 • slanje zahtjeva za obustavom isporuke električne energije zbog dugovanja i zahtjeva za ponovnom uspostavom nakon podmirenog dugovanja,
 • promjena kupca (prijepis potrošnje).
  
 
Poslovni procesi u nadležnosti HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.:
 • priključenje na distribucijsku mrežu (novi priključak, razdvajanje priključka),
 • promjena kategorije potrošnje,
 • promjena tarifnog modela,
 • premještanje mjernog mjesta,
 • ograničenje/povećanje priključne snage,
 • korekciju podataka o korisniku mreže i mjernom mjestu,
 • mjerni podaci (količine, očitanje),
 • reklamacije očitanih/potrošenih količina kWh,
 • pravo na samoočitanje,
 • izvanredni obračun,
 • određivanje iznosa (količina) mjesečnih novčanih obveza (akontacija) i modela razdjele potrošnje,
 • korekcija mjesečnih novčanih obveza odnosno promjena količina kWh predviđene polugodišnje potrošnje (akontacije),
 • sklapanje ugovora o korištenju mreže,
 • prijenos ugovora o korištenju mreže,
 • raskid ugovora o korištenju mreže,
 • neispravnost mjernog uređaja (brojila) i mjerne opreme, provjera ispravnosti mjernog uređaja,
 • zahtjevi vezano uz brojilo (montaža/demontaža/zamjena, ugradnja),
 • zahtjevi za daljinsku kontrolu brojila,
 • zahtjevi za izvanredno očitanje stanja brojila,
 • obustava isporuke električne energije na traženje kupca i ponovna uspostava isporuke električne energije,
 • utvrđivanje, izdavanje računa te naplata neovlaštenog korištenja električne energije,
 • naknada štete uzorkovane naponskim prilikama,
 • podaci o kupcima/korisnicima mreže koji su odabrali tržišnog opskrbljivača,
 • ostali zahtjevi u okviru djelatnosti.