EN
Uprava

Uprava

Uprava

Predrag Bogičević
direktor

Robert Baričević
pomoćnik direktora

Ivan Barić
pomoćnik direktora
 

Službe za javnu opskrbu

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Irena Kozjan
voditelj Službe

Služba za javnu opskrbu Split
Tina Jakaša
voditelj Službe
 
Služba za javnu opskrbu Rijeka
Nataša Stanić
voditelj Službe
 
Služba za javnu opskrbu Osijek
Patricija Ćorić Vrančić
voditelj Službe