EN
Uprava

Uprava

Uprava

Vladimir Kurečić
direktor

Robert Baričević
pomoćnik direktora

Ivan Barić
pomoćnik direktora
 

Službe za javnu opskrbu

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Irena Kozjan
voditeljica Službe

Služba za javnu opskrbu Split
Nedjeljka Mandić Turk
voditeljica Službe
 
Služba za javnu opskrbu Rijeka
Nataša Stanić
voditeljica Službe
 
Služba za javnu opskrbu Osijek
Patricija Ćorić Vrančić
voditeljica Službe