EN
Promjena opskrbljivača

Promjena opskrbljivača

Svi kupci iz kategorije kućanstvo imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, pri čemu im je opskrbljivač HEP ELEKTRA d.o.o., ali isto tako imaju pravo odabrati nekog od opskrbljivača na tržištu električne energije. Na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj ima više opskrbljivača.
 
Za prelazak  drugom opskrbljivaču, potrebno je sklopiti novi ugovor o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem. Postupak promjene opskrbljivača provodi odabrani opskrbljivač koji podatke o obračunskim mjernim mjestima kupca, u propisanom obliku i na propisani način, dostavlja HEP - Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. na obradu. Kupac komunicira s odabranim opskrbljivačem. Nakon sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem daljnji postupak provodi novi opskrbljivač. Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez naknade.

Ugovor o opskrbi s novim opskrbljivačem primjenjuje se s prvim danom u mjesecu, sukladno Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom.