EN
Plaćanje po potrošnji bez realiziranog prava na samoočitanje

Plaćanje po potrošnji bez realiziranog prava na samoočitanje

Ukoliko sami očitavate brojilo i uplaćujete sukladno tome, sustav Vas i dalje tereti za mjesečne novčane obveze koje su Vam dostavljene, što znači ukoliko uplaćujete manje iznose od onih za koje Vas zadužujemo, stvara se dug prema kojem HEP Elektra ima pravo djelovati u smislu slanja opomene i zahtjeva za obustavom isporuke električne energije.

Ukoliko želite plaćati po potrošnji, to možete učiniti na način da u nadležno distribucijsko područje HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o. pošaljete popunjeni obrazac Zahtjeva za samoočitanjem. Sukladno izdanom Odobrenju za samoočitanje, zadnji tjedan u svakom mjesecu dužni ste operatoru sustava dostaviti očitanje brojila, temeljem kojeg Vam izdajemo račun te šaljemo poštom na Vašu adresu.

Ukoliko ne želite iskoristiti Vaše pravo na samoočitanje, a smatrate da iznosi mjesečnih novčanih obveza ne odgovaraju Vašoj stvarnoj potrošnji, možete u nadležno distribucijsko područje dostaviti novo stanje brojila i zatražiti prilagodbu iznosa mjesečnih novčanih obveza Vašoj stvarnoj potrošnji. Zahtjev za promjenom iznosa mjesečnih novčanih obveza možete dostaviti i nama, a mi ćemo isti proslijediti operatoru sustava.