EN
Kada kupac treba dostaviti očitanje brojila?

Kada kupac treba dostaviti očitanje brojila?

Stanje brojila potrebno je dostaviti ukoliko to od Vas zatraži HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS).

Kada se vaša potrošnja značajnije promijenila (primjerice, uključili ste ili isključili neko od većih trošila u vašem kućanstvu, električni bojler ste zamijenili plinskim i sl.).

Ako niste bili prisutni pri redovnom očitanju ili vaše brojilo zbog nedostupnosti nije očitano.

Ako ste HEP ODS-u uputili zahtjev za samoočitanje, temeljem kojeg ste se obvezali mjesečno dostavljati očitanje  brojila.

Ukoliko unutar obračunskog razdoblja želite dostaviti očitanje vašeg brojila električne energije to možete učiniti putem:
  • web aplikacije Moj račun ili Moja mreža,
  • besplatnog telefonskog govornog automata HEP ODS-a - 0800 0555,
  • besplatnog kontakt telefona pripadajućeg distribucijskog područja,
  • osobnim dolaskom u Vama najbližu poslovnicu HEP ODS-a.

Za dostavu očitanja putem besplatnog telefonskog automata HEP ODS-a - 0800 0555, potreban je Broj obračunskog mjernog mjesta - broj OMM-a sastoji se od 10 znamenki i nalazi se na računu za električnu energiju (obično na poleđini računa).