EN
Tarifne stavke (cijene)

Tarifne stavke (cijene)

Za kupce kategorije poduzetništvo, korisnike javne usluge u okviru zajamčene opskrbe, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom i Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Sukladno članku 10. Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, u slučaju da Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ne odredi iznose tarifnih stavki za buduće tromjesečje, do donošenje novih, na snazi ostaju važeći iznosi tarifnih stavki.

Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, s tarifnim stavkama koje se primjenjuju od 01.04.2022. godine možete vidjeti ovdje.

Tablica 1. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo, za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe (jedinstveni račun - energija i naknada za korištenje mreže); u primjeni od 1. travnja 2022. godine:


Tablica 2. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo, nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe (jedinstveni račun - energija i naknada za korištenje mreže); u primjeni od 1. travnja 2022. godine:


Tablica 3. Tarifne stavke za korištenje mreže za kupce kategorije poduzetništvo; u primjeni od 1. travnja 2022. godine:


NAPOMENE (za sve tablice):

Uz tarifne stavke objavljene u tablicama 1 i 2 svi kupci plaćaju i posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije u iznosu od 0,1050 kn/kWh (NN 87/17), osim kupaca koji su obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, sukladno Uredbi Vlade RH (NN 87/17)

Raspored dnevnih tarifa:

 • zimsko računanje vremena: VT od 07-21 sat, NT od 21-07 sati,
 • ljetno računanje vremena: VT od 08-22 sata, NT od 22-08 sati.Arhiva tarifnih stavki

 • Tarifne stavke u primjeni od 01.10.2021. do 01.04.2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.07.2021. do 30.09.2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.04.2021. do 30.06.2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.01.2021. do 31.03.2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.10.2020. do 31.12.2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.07.2020. do 30.09.2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.04.2020. do 30.06.2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.01.2020. do 31.03.2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.10.2019. do 01.01.2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.07.2019. do 01.10.2019. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.04.2019. do 30.06.2019. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 01.01.2019. do 31.03.2019. (PDF)Cijene usluga HEP Elektre

Napomena:
 * zahtjev za žurnom uspostavom električne energije može podnijeti kupac radnim danom od 10:00 do 14:15 sati, a podrazumijeva uspostavu isporuke električne energije isti dan.
** trošak slanja opomene odnosi se isključivo na kupce kategorije poduzetništvo