EN
Tarifne stavke (cijene)

Tarifne stavke (cijene)

Za kupce kategorije poduzetništvo, korisnike javne usluge u okviru zajamčene opskrbe, primjenjuju se tarifne stavke određene prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom i Odluci o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Sukladno članku 10. Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, u slučaju da Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ne odredi iznose tarifnih stavki za buduće tromjesečje, do donošenje novih, na snazi ostaju važeći iznosi tarifnih stavki.

Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, s tarifnim stavkama određenim prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom možete vidjeti ovdje.

Tablica 1. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo, za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, u primjeni od 1. travnja 2023. godine:


Tablica 2. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo, nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, u primjeni od 1. travnja 2023. godine:NAPOMENE (za sve tablice):

 • Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
 • Cijene ne uključuju troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže i posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.
 • Troškovi korištenja distribucijske i prijenosne mreže navedeni su u cjeniku koji možete pogledati na internetskoj stranici HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o. 
 • Sukladno Odluci o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/2017, 57/20, 138/2021) svi kupci plaćaju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK.
 • Sukladno Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22), uz tarifne stavke za energiju kupci kategorije poduzetništvo plaćaju trošarinu za električnu energiju:
  • za poslovnu uporabu u iznosu od 0,50 €/MWh (3,7673 kn/MWh);
  • za neposlovnu uporabu u iznosu od 1,00 €/MWh (7,5345 kn/MWh).


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2023. donijela novu Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/23) kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju  posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. rujna 2023. godine. Navedenom Uredbom definirane su cijene radne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo kako slijedi:

 • do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT),
 • za razliku potrošene energije od visine 250.000 kWh do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,18 EUR/kWh,
 • za razliku potrošene energije iznad 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,23 EUR/kWh
 • cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo definirane temeljem čl.3.st.3., navedene Uredbe bez obzira na njihovu ukupnu šestomjesečnu potrošnju električne energije.

 

Raspored dnevnih tarifa:
 • zimsko računanje vremena: VT od 07-21 sat, NT od 21-07 sati,
 • ljetno računanje vremena: VT od 08-22 sata, NT od 22-08 sati.


Cijene usluga HEP Elektre iskazane u eurima

Napomena:
 * zahtjev za žurnom uspostavom električne energije može podnijeti kupac radnim danom od 10:00 do 14:15 sati, a podrazumijeva uspostavu isporuke električne energije isti dan.
** trošak slanja opomene odnosi se isključivo na kupce kategorije poduzetništvo

Cijene usluga HEP Elektre iskazane u kunama

Napomena:
 * zahtjev za žurnom uspostavom električne energije može podnijeti kupac radnim danom od 10:00 do 14:15 sati, a podrazumijeva uspostavu isporuke električne energije isti dan.
** trošak slanja opomene odnosi se isključivo na kupce kategorije poduzetništvo

Arhiva tarifnih stavki

 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 1. 2023. do 31. 3. 2023. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 10. 2022. do 31. 12. 2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2022. do 1. 10. 2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2022. do 30. 6. 2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 10. 2021. do 1. 4. 2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2021. do 30. 9. 2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2021. do 30. 6. 2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 10. 2020. do 31.12. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2020. do 30. 9. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 10. 2019. do 1. 1. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2019. do 1. 10. 2019. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2019. do 30. 6. 2019. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 1. 2019. do 31. 3. 2019. (PDF)