EN
Tarifne stavke (cijene)

Tarifne stavke (cijene)

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela  Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju  posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Tablica 1. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo u primjeni od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine, do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, članak 2., stavak 2. 


Tablica 2. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo u primjeni od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine, za potrošnju od visine 250.000 kWh do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, članak 2., stavak 2.


Tablica 3. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo u primjeni od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine, za potrošnju iznad 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, članak 2., stavak 2.


Tablica 4. Tarifne stavke za kupce kategorije poduzetništvo u primjeni od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine,  sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, članak 2., stavak 3.


Tablica 5. Tarifne stavke za korištenje mreže - u primjeni od 1. travnja 2022. godineOdluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, s tarifnim stavkama koje se primjenjuju od 1. 7. 2022. godine možete vidjeti ovdje.

Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, s tarifnim stavkama određenim prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom možete vidjeti ovdje.


NAPOMENE (za sve tablice):

Uz tarifne stavke za energiju svi kupci plaćaju i posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije u iznosu od 0,1050 kn/kWh (NN 87/17), osim kupaca koji su obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, sukladno Uredbi Vlade RH (NN 87/17)

Raspored dnevnih tarifa:

 • zimsko računanje vremena: VT od 07-21 sat, NT od 21-07 sati,
 • ljetno računanje vremena: VT od 08-22 sata, NT od 22-08 sati.Arhiva tarifnih stavki

 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2022. do 1.10.2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2022. do 30. 6. 2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 10. 2021. do 1. 4. 2022. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2021. do 30. 9. 2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2021. do 30. 6. 2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 1. 2021. do 31. 3. 2021. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 10. 2020. do 31.12. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2020. do 30. 9. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 10. 2019. do 1. 1. 2020. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 7. 2019. do 1. 10. 2019. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 4. 2019. do 30. 6. 2019. (PDF)
 • Tarifne stavke u primjeni od 1. 1. 2019. do 31. 3. 2019. (PDF)Cijene usluga HEP Elektre

Napomena:
 * zahtjev za žurnom uspostavom električne energije može podnijeti kupac radnim danom od 10:00 do 14:15 sati, a podrazumijeva uspostavu isporuke električne energije isti dan.
** trošak slanja opomene odnosi se isključivo na kupce kategorije poduzetništvo