EN
O nama

O nama

Temeljem odredbi izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije, a s ciljem izdvajanja opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao javna usluga, kroz statusnu promjenu podjele društva odvajanjem osnovano je novo društvo unutar HEP grupe - HEP ELEKTRA d.o.o.

HEP Elektra je jedini energetski subjekt ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj, što znači da joj je obveza pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom kao univerzalne usluge za kupce kategorije kućanstvo te pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba za kupce kategorije poduzetništvo.