EN
Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

U svim zemljama Europske unije 25. svibnja 2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Uredba je donijeta sa svrhom ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka.
 
U okviru poslovanja te izvođenja poslovnih procesa i aktivnosti koje se odnose na pružanje usluge javne opskrbe električnom energijom HEP Elektra pridaje posebnu pažnju zaštiti Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno štiteći sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade te primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite.
HEP Elektra sve Vaše osobne podatke obrađuje u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim hrvatskim i europskim propisima, a što je detaljno objašnjeno u našoj Politici privatnosti. Cilj ove politike je pružiti Vam pregled koji se Vaši podaci prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su Vaša prava u pogledu Vaših osobnih podataka.
 
Kontakt Službenika za zaštitu podataka
 
HEP ELEKTRA d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
 
Adresa e-pošte:
sluzbenikzazastitu.elektra@hep.hr
 
Savjeti za zaštitu osobnih podataka:
  • S posebnom pažnjom i oprezom ustupajte svoje osobne podatke
  • S posebnom pažnjom i oprezom koristite osobne podatke drugih osoba (uvijek uz njihov pristanak)
  • Ugovore, račune, obavijesti i opomene pohranjujte na način da ne budu dostupni neovlaštenim osobama te, u slučaju potrebe, osigurajte da budu propisno uništeni (rezač papira)
  • Zaštitite svoje uređaje (računalo, laptop, tablet, pametni telefon) lozinkama ili PIN-ovima
  • Koristite jake lozinke (dugačke lozinke koje u sebi sadrže velika i mala slova, brojeve i posebne znakove)
  • S posebnom pažnjom i oprezom koristite javne bežične mreže.