EN
Mjesečne novčane obveze (akontacije)

Mjesečne novčane obveze (akontacije)

Kupci kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem zaprimaju pet mjesečnih novčanih obveza (akontacija). Dospijeće akontacija je 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Inicijalno se svi kupci svrstavaju u takozvani „Opći model“. Navedeni model podrazumijeva različit iznos akontacija po mjesecima.  Iznosi akontacija su različiti po mjesecima unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, ali je njihov ukupan zbroj temeljen na potrošnji adekvatnog prethodnog razdoblja, kao i do sada.

Svaki kupac može zatražiti promjenu modela razdjele potrošnje i/ili iznosa mjesečnih novčanih obveza (akontacija) odnosno može zatražiti promjenu modela razdjele potrošnje kod svog opskrbljivača uz dostavu Zahtjeva. Postoje tri modela predviđene potrošnje i to Opći model, Sezonski model i Linearni model, a sukladno Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja HEP ODS-a. Za sve kupce, bez obzira na odabranog opskrbljivača, model potrošnje određuje HEP ODS.

Zahtjev za promjenu modela razdjele potrošnje

Razvrstavanje u model Linearni ili Sezonski moguće je na zahtjev kupca, ukoliko je ispunjeno sljedeće:
  • Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju putem svog opskrbljivača zatražiti razvrstavanje u model Linearni, ukoliko je njegova potrošnja koja se odnosi na prethodno polugodišnje obračunsko razdoblje, bila manja ili jednaka 600 kWh.
  • Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju putem svog opskrbljivača zatražiti razvrstavanje u model Sezonski prema regiji kojoj geografski pripada, ukoliko je krajnjem kupcu svojstven sezonski karakter potrošnje, odnosno barem 80% njegove godišnje potrošnje ostvaruje se u mjesecima od svibnja do listopada, o čemu je opskrbljivaču dužan priložiti izjavu putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici opskrbljivača.
U slučaju odobrenog zahtjeva od strane HEP ODS-a, promjena modela primjenjuje se kod prvog idućeg redovnog obračuna.
 
Zahtjev za promjenu iznosa predviđene mjesečne novčane obveze (akontacije)

Svaki kupac ima pravo zatražiti i korekciju iznosa zaprimljenih mjesečnih novčanih obveza (akontacija). Važno je napomenuti kako će zahtjev biti u primjeni od prvog u narednom mjesecu ili prvog u mjesecu nakon toga (ovisno o datumu unosa i obrade zahtjeva te zaprimanja odobrenja zahtjeva od strane HEP ODS-a). U slučaju prihvaćenog zahtjeva, kupac će i dalje ostati u istom modelu razdjele predviđene potrošnje, odnosno ukoliko je kupac s najčešćim, takozvanim  „Općim modelom“, nakon korekcija akontacija, iste će biti i dalje svaki mjesec s različitim iskazanim iznosom.